Databanken en archieven

Online databanken en archieven verkennen? Begin bij:

  • Rijksarchief > Het Rijksarchief bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en uit de 18 Rijksarchieven verspreid over het hele land. Je vindt er archiefdocumenten van onschatbare waarde, zoals de burgerlijke stand en de parochieregisters, en nog veel meer. Het Rijksarchief ontwikkelde de online zoekomgeving Agatha als handige tool om online raadplegingen van bronnen te vergemakkelijken. De zoekomgeving laat je gegevens over je voorouders snel terugvinden via parochieregisters, registers van de burgerlijke stand en door aktes te doorzoeken op namen (voorheen bekend als 'Zoeken naar personen').
  • FamilySearch > Deze databank wordt beheerd door de Mormoonse kerk, vanuit Utah in de Verenigde Staten. Ze is onmisbaar voor je familiegeschiedenis, want ze bevat een schat aan genealogische gegevens van over de hele wereld, inclusief scans van originele archiefdocumenten.

Stads- en gemeentearchieven zijn zeer belangrijk voor familiekundigen. Heel wat lokale archieven bieden reeksen gedigitaliseerde archiefdocumenten aan, zoals bv. de stadsarchieven van OostendeBrugge, GentAalst, Mechelen, Lier en Antwerpen. Soms zijn er regionale samenwerkingen, zoals Probat voor West-Vlaanderen of Made in Denderland voor de Denderstreek. Het gemeentearchief bewaart veel waardevol bronnenmateriaal voor genealogen, zoals verduidelijkt door de Zoekwijzer “Archieven van gemeenten” van het Rijksarchief, die je hier online kan raadplegen.

Regionaal spannen groepen vrijwilligers zich vaak in om genealogische informatie of gedigitaliseerde archiefdocumenten aan te bieden. Voor West-Vlaanderen is er de website van de vrijwilligers van het Rijksarchief Brugge en voor de Kempen BSKempen.

Mamamito

ODIS (voluit het Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen, 19e-20e eeuw) beheert een databank over personen en organisaties die relevant zijn in de Vlaamse en Belgische geschiedenis en richt zich daarbij hoofdzakelijk op het zogenaamde middenveld.

De zogenaamde ‘kleurarchieven’ bestaan uit Amsab-ISG (voor het socialisme), Liberas (voor het liberalisme), KADOC (voor het katholicisme) en ADVN (voor het Vlaams-nationalisme).

Private archieven zijn terug te vinden via Archiefbank Vlaanderen.

De site Open Archieven is een genealogische internetdienst die het mogelijk maakt om te zoeken in de open data van verschillende Belgische en Nederlandse archieven.

Wist je dat Familiekunde Vlaanderen zelf heel wat bronnenmateriaal in bewaring heeft en ontsluit? Neem dus zeker ook een kijkje in de linkgroep die aan hen gewijd is.