Dossiers

Deze dossiers werken elk een familiehistorisch thema uit, opgesteld door experts. Lees en leer bij over de linken tussen jouw familie en geschiedenis en erfgoed in het algemeen. 

Je familiegeschiedenis is uniek, en toch ook weer niet. Want je familie heeft gebruiken, gewoonten en tradities die samen worden beleefd en breder worden gedeeld. Bovendien maken je familieleden vanop de eerste rij historische gebeurtenissen en veranderingen mee: oorlogen en migratiestromingen, bijvoorbeeld. Hoe is dat bij jou? Bied met behulp van onze deskundige themadossiers een bredere context aan droge feiten en jaartallen.

 • Vlaamse migratie

  Vlaamse migratie

  Niet al je voorouders woonden hun hele leven lang onder dezelfde kerktoren. Vanaf de 19de tot grofweg het midden van de 20ste eeuw waren Vlamingen massaal in beweging. In eigen land weken ze uit van het platteland naar de stad en van Vlaanderen naar Wallonië. Of ze gingen de grens over: naar de buurlanden Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld. Gelokt door 'the American Dream' waagde naar schatting een 200.000-tal Vlamingen zelfs de oversteek naar de Verenigde Staten. De redenen voor die migratie waren velerlei. Ze was tijdelijk of permanent, individueel of in familieverband. Benieuwd om de migratie in jouw familie te kaderen? Onze auteurs vertellen je er alles over.

  Dit dossier bekijken
 • Vluchtelingen in WOI

  Vluchtelingen in WOI

  Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger België binnen. Het bracht grote vernieling met zich mee en spaarde niemand. De angst bracht een grote vluchtelingenstroom op de been. De Belgen vluchtten voornamelijk naar Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland. Maar ook landen zoals Zwitserland en de Verenigde Staten vingen tal van Belgische vluchtelingen op. Op het hoogtepunt van de oorlog verbleven anderhalf miljoen gevluchte Belgen in het buitenland. In hun gastland hadden zij met uiteenlopende moeilijkheden te maken, maar ook in ballingschap ging het leven verder. Heb je zelf familieleden die in 1914-1918 vluchtten om de oorlogsgruwel te ontsnappen? Duik dan in dit dossier.

  Dit dossier bekijken