Colofon | ContactEN | FR

Verplichte vreemdelingenregistratie (Frankrijk)

Inschrijvingsregister naar aanleiding van het decreet van oktober 1888 (Archives Municipales de Roubaix).

Periode

Decreet oktober 1888: verplichte aangiftes voor wie woonde én werkte in Frankrijk. Aangiftes gebeurden per gezin. Niet geldig voor seizoensarbeiders.

Wet van oktober 1893: officiële bevestiging van het decreet. Verplichte heraanmelding voor alle arbeidsmigranten, per individu dat werkzaam was in Frankrijk (men hoefde er niet permanent te wonen). Ook geldig voor seizoensarbeiders, niet voor grensarbeiders.

Bewaarplaats

Inschrijvingen worden bewaard in de gemeente. Ze zijn geordend volgens het tijdstip van inschrijving. Samenvattingen werden doorgestuurd naar de prefectuur en van daaruit naar de nationale overheden.

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar. Chronologisch geordend volgens inschrijving, wat het zoeken bemoeilijkt.

Gegevens

Naam van degene die komt aangeven, namen ouders, geboorteplaats, geboortedatum. Nationaliteit, vorige woonplaats, beroep. Echtgenote, meestal met nationaliteit. Opsomming kinderen, vaak met leeftijd en nationaliteit. Officiële documenten waarmee men aangifte deed (bewijs van huwelijk, etc.); datum van aangifte, plaats van aangifte.

Auteur: Saartje Vanden Borre