Colofon | ContactEN | FR

Rouwbrief

Rouwbrief van Juliana Vandewynckel, 26 april 1887 (privéarchief).

Periode

Voorlopers vanaf 1700; het huidig model rouwbrief vanaf ca. 1830.

Bewaarplaats

Rouwbrieven zijn terug te vinden bij

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar. De collectie van een aantal afdelingen van Familiekunde Vlaanderen kan via online indices doorzocht worden. De portaalsite bidprentjes laat toe online privéverzamelingen van rouwbrieven op het spoor te komen.

Gegevens

Een rouwbrief of doodsbrief die vanaf de 18de eeuw in gebruik raakte in adellijke kringen, maar pas na de Tweede Wereldoorlog een algemene verspreiding kende, is een aankondiging van het overlijden van een persoon en tegelijk een uitnodiging tot het bijwonen van diens uitvaartplechtigheid. Typsich voor de oudere exemplaren is de zwarte rouwrand.

In een rouwbrief zijn de naam en voornamen van de overledene, zijn of haar geboorteplaats en datum en de plaats en datum van het overlijden opgenomen. Je vindt er ook de naam van de echtgeno(o)t(e) of weduwe/weduwnaar in terug, net als de namen van kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen. Tot slot bevat de rouwbrief ook een rouwadres (het adres van de overledene of van de kinderen).

Let op

  • Een doodsbrief uit Vlaanderen is niet hetzelfde als een Nederlands doodsbriefje. Deze doodsbriefjes bevatten een door een geneesheer opgestelde verklaring van het overlijden van een persoon met de vermelding van de doodsoorzaak.
  • Rouwbrieven zijn soms onvolledig. Bij het opstellen van een rouwbrief wordt vaak een exemplaar van een reeds overleden zus of broer gebruikt. Precies deze personen staan niet vermeld bij de familieleden (in hun eigen rouwbrief) en worden dan soms vergeten in de nieuwe rouwbrief. Daarnaast kan de onvolledigheid ook te wijten zijn aan familieruzies

Tips

  • Het tijdstip van de begrafenisplechtigheid kan iets vertellen over de sociale afkomst of het zelfbeeld van de overledene of zijn of haar familieleden. Dat tijdstip bepaalde onder meer de kost van de dienst. Zo was een begrafenis om 11u doorgaans duurder en deftiger dan een plechtigheid om 9u.