Colofon | ContactEN | FR

Huwelijksakte (parochieregisters)

Huwelijksakte van Petrus Joannes Sneyders en Aldegondis Vrancken uit de Sint-Trudoparochie te Wijchmaal, 31 mei 1784 (Rijksarchief Hasselt).

Periode

Meestal vanaf begin 17de eeuw. In uitzonderlijke gevallen zijn ook oudere doopregisters bewaard.

Bewaarplaats

Stads- of gemeentearchief en Rijksarchief (microfiche).

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar via alfabetische tafels (klappers) die vanaf 1875 werden opgemaakt (meestal op microfiche). Via de gegevens uit de klappers kan je je voorouders terugvinden in de originele parochieregisters. Deze registers zijn eveneens op microfiche te raadplegen.

Gegevens

In de huwelijksakte vind je naast de huwelijksdatum, de naam en voornamen van bruid en bruidegom. Ook de namen van de getuigen zijn opgenomen. In het voorbeeld waren er drie getuigen bij het huwelijk aanwezig: Arnoldus Goris, Adam Ruberghs en Bartholomeus Fransen. Vanaf de 18de eeuw vind je meer informatie in de akte: de datum van ondertrouw, het afroepen van de drie bannen (tribus proclamationibus), de eventuele dispensaties, de plaats van herkomst (hier zijn bruid en bruidegom afkomstig uit de parochie) en de geboorteplaats (de bruidegom werd gedoopt in de Sint-Trudoparochie, terwijl de bruid in Kleine Brogel werd gedoopt). Vanaf 1778-1779 moesten de akten ook ondertekend worden door de pastoor (hier pastoor Mathias Hubertus Hollanders).

Let op

  • De tafels bevatten vaak fouten.
  • Namen werden vaak in een Latijnse naamval opgenomen (bv. Arnoldo is een datief/ablatief van Arnoldus).
  • De volledigheid van de registers was sterk afhankelijk van de persoon van de pastoor.

Tips

  • Noteer zeker de namen van de getuigen. Op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.
  • Bekijk niet enkel de tafels, maar doorblader de volledige registers. Dit kost je veel tijd, maar laat je toe je familieleden in de rol van getuige bij andere huwelijken te traceren.