Colofon | ContactEN | FR

Burgerlijke Stand (Nederland)

Overlijdensakte van de borstelmaker Jan Baptist van den Bogaerd, geboren Antwerpen, overleden Helmond 5 januari 1844 (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven).

Periode

In delen van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vanaf 1796/1798. In de rest van Nederland vanaf 1811.

Bewaarplaats

Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum en afdeling burgerzaken van een gemeente.

Raadplegen

Geboorteaktes ouder dan 100, huwelijksaktes ouder dan 75 en overlijdensaktes ouder dan 50 jaar zijn vrij raadpleegbaar op de studiezaal van archiefinstellingen (ontsloten via alfabetische 10-jaarlijkse tafels) of op internet (www.wiewaswie.nl en websites archiefinstellingen).

Gegevens

  • Geboorteakte: naam en voornamen kind, ouders en getuigen, datum en tijd geboorte, geslacht, leeftijd, adres en beroep.
  • Huwelijksakte: naam en voornamen huwelijkspartners, ouders en getuigen, datum huwelijksafkondigingen en huwelijk, geboorte- en woonplaats, leeftijd, beroep en opsomming huwelijkse bijlagen.
  • Overlijdensakte: naam en voornamen overledene, ouders, partner(s), aangever en getuigen, datum en tijd overlijden, geboorte- en woonplaats en leeftijd.

Let op

  • De aangiftedatum is niet altijd gelijk aan de geboorte- of overlijdensdatum.

Tips

  • Voor het achterhalen van migratiegegevens zijn vooral de huwelijks- en overlijdensaktes van belang.
  • De woonplaats van de bruid is meestal ook de huwelijksplaats.
  • Noteer steeds de getuigen en ga na bij welke gelegenheden jouw familieleden als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.
  • De handtekeningen onderaan de aktes zeggen iets over de geletterdheid.
  • De blokken waarin de aktes openbaar worden gemaakt lopen parallel met de 10-jaarlijkse tafels.

Auteur: Maarten van Bourgondiën