Colofon | ContactEN | FR

Bevolkingsregister

De Hoogestraat nummer 4 uit het Brugse Bevolkingsregister, 1846-1856 (Stadsarchief Brugge).

Periode

Vanaf 1847; vanaf 1856 tienjaarlijkse registers.

Bewaarplaats

Dienst Bevolking (registers jonger dan 120 jaar); stads- of gemeentearchief, soms ook Rijksarchief (registers ouder dan 120 jaar). Er zijn uitzonderingen mogelijk, dus raadpleeg best vooraf de gemeente of stad waar je de bevolkingsregisters wil raadplegen.

Raadplegen

Registers ouder dan 120 jaar zijn vrij raadpleegbaar.

Registers jonger dan 120 jaar kunnen in principe voor genealogisch onderzoek geraadpleegd worden, via een administratieve procedure bij de gemeente of stad (zoals bepaald in het KB van 5 januari 2014).

Gegevens

De bevolkingsregisters zijn tienjaarlijkse registers, gegroeid uit de volkstellingen. Het oudste register kwam tot stand op basis van de volkstelling van 1846. Vanaf 1880 werden ze om de tien jaar opgesteld.

Bevolkingsregisters worden geordend per wijk, straat en nummer. De registers bevatten per huis de naam, voornamen, geslacht, geboorteplaats en -datum van de inwoners van het huis. De registers vermelden eveneens de verwantschap met het gezinshoofd, de nationaliteit, het beroep, de burgerlijke staat en de datum van in- en uitschrijving in de gemeente. Vaak vind je er ook gegevens over de vorige en volgende verblijfplaats, informatie over militieplicht of een verwijzing naar de identiteitskaart. Vanaf 1919 gold die identiteitskaart als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.

Let op

  • In 1940 werd geen telling uitgevoerd door de oorlog. In 1948 vond wel een telling plaats. Vanaf 1960 gaat de reeks opnieuw verder.
  • De bevolkingsregisters bevatten soms fouten. Zo zijn leeftijden niet altijd correct. Een controle met de akten van de burgerlijke stand blijft dus absoluut noodzakelijk.
  • Beroepsgegevens blijven soms vaag. Bovendien werden niet alle beroepsbezigheden opgetekend, maar werd enkel het belangrijkste beroep geregistreerd.
  • Niet alle registers zijn even bruikbaar. De volledigheid en correctheid ervan was afhankelijk van de ijver van de betrokken ambtenaar.

Tips

  • Het bevolkingsregister is een handige bron om het hele gezin te reconstrueren.
  • Het laat toe de evolutie van de samenstelling van het huishouden en het beroepsleven in kaart te brengen.
  • Bevolkingsregisters zijn de enige bron die ons inlichten over verhuisbewegingen en emigratie.