Colofon | ContactEN | FR

Onderwijs en opleiding

Een Vlaming in Guatemala: Maurice van Zantvoorde

Maurice scheepte als avonturier naar Centraal-Amerika

Het verhaal van Victorine Verhelst: een gedienstig leven

Dienstmeid in begoede en adellijke families

Les Enfants de l’Yser, kinderen in een Franse schoolkolonie

Onderwijs voor Emiel en Urbain tijdens de Eerste Wereldoorlog