Colofon | ContactEN | FR

Politiehonden als steun voor de Belgische vluchtelingen in Nl.

“Mijn grootvader, Pier Hettema (1885-1966), kwam in 1908 in dienst als agent van de politie in Amsterdam. Voor die tijd was hij al nachtwacht geweest in Winschoten, in het noorden van Nederland. Grootvader was altijd te vinden in de buurt van honden, die hij ook wel meenam op zijn nachtelijke patrouilles door het dorp.

De hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie was Hubertus Salomon Hordijk, bijgenaamd “Stalen Bart”. Hordijk was een voormalig legerofficier die ervaring had met gevechtshonden. Hij meende dat ook het politiewerk baat kon hebben bij de inzet van speciaal getrainde honden. In 1912 werd de eerste politiehond officieel aangesteld bij het Amsterdamse politiekorps.

Herdenkingsmedaille (Foto: Richard Keijzer)

We weten niet precies wanneer mijn grootvader de beschikking kreeg over een politiehond. In de nalatenschap van mijn grootvader bevond zich een herdenkingsmedaille met de inscriptie “18-10-1914”. In de familie was wel bekend dat het 'iets met honden van doen had', maar het fijne ervan bleef lang ongewis.

Dankzij de gedigitaliseerde dagbladen op internet werd het mogelijk om te achterhalen wat de betekenis van die datum was. Het bleek dat mijn grootvader had meegedaan aan een demonstratie met politiehonden, ten bate van onder andere Het Steuncomité. Deze organisatie trachtte het lot van behoeftigen, waaronder zeer veel Belgische vluchtelingen, te verbeteren.

De Tijd, 17-10-1914 (Bron: Delpher)

De Telegraaf, 19-10-1914 (Bron: Delpher)

De demonstratie vond plaats middenin Amsterdam, op de plek waar nu het Museumplein ligt (tussen het Rijksmuseum en het Concertgebouw). Zoals uit het detail van het verslag der Gemeenteraad bleek, werd Amsterdam min of meer overrompeld door grote aantallen vluchtelingen. Men greep iedere mogelijkheid aan, om het beste van de situatie te kunnen maken.”


 
Uittreksel uit het verslag van de gemeenteraad te Amsterdam, 1914 (Foto: Richard Keijzer)

Met dank aan Richard Keijzer