Colofon | ContactEN | FR

Symbolen en afkortingen

Genealogen gebruiken verschillende symbolen en/of afkortingen om gebeurtenissen aan te duiden zoals geboorte, doopsel, verloving, huwelijk, overlijden, begrafenis. Hoewel sommige tekens een internationaal karakter vertonen, zijn sommige symbolen eigen aan een bepaald land. Zo gebruikt Vlaanderen een aantal eigen tekens onder invloed van Michiel Mispelon die ervoor pleitte dat de gebruikte symbolen zouden voorkomen op een gewone schrijfmachine. Genealogische programma's gebruiken bij voorkeur afkortingen in plaats van symbolen.