Colofon | ContactEN | FR

Privacywet

De Privacywet uit 1992 dient ter bescherming van de persoonlijke levensfeer en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Soms vormen wetten op de privacy echter een belemmering voor de beoefening van familiegeschiedenis.

De brochure Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer maakt je wegwijs in de te volgen regels en procedures wanneer je historisch onderzoek verricht waarbij levende of recent overleden personen ter sprake komen.