Colofon | ContactEN | FR

Oude maten en gewichten

Het naslagwerk van Paul Vandewalle (P. Vandewalle, Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg (Gent 1984)) werd bewerkt door Familiekunde Vlaanderen:

Overzicht

Gebruiksaanwijzing

Wanneer men een dorp selecteert krijgt men een overzicht van de maten en gewichten gebruikt in het rechtsgebied - Kasselrij, Kwartier of Land - waartoe dit dorp behoort. Soms gebruikte men bepaalde maten of gewichten niet volgens de algemeen gangbare in het rechtsgebied. Dit staat dan na het dorp vermeld, met verwijzing naar welke maten uit welk ander rechtsgebied men in de plaats daarvan of daarnaast ook gebruikte. In de verwijzing worden de maten en gewichten aangegeven met een letter (A-G). De afkortingen tussen ronde haakjes verwijzen naar enkele bronnen die verschillende waarden geven.
Men kan ook rechtstreeks de gangbare maten en gewichten van een rechtsgebied selecteren, via "Vlaanderen" en "Brabant en Limburg".

Letters gebruikt bij de beschrijving van het soort maat

 • A. lengtemaat, de el, uitgedrukt in meter (m)
 • B. lengtemaat, de voet, uitgedrukt in meter (m)
 • C. oppervlaktemaat: de vierkante roede, uitgedrukt in hectare (ha)
 • D. inhoudsmaat voor koren, uitgedrukt in liter (l)
 • E. inhoudmaat voor haver, uitgedrukt in liter (l)
 • F. inhoudsmaat voor vloeistoffen, uitgedrukt in liter (l)
 • G. gewicht, het pond, uitgedrukt in kilogram (k)
   

Afkortingen gebruikt bij de lijst der dorpen

 • (Coopl) : J. Lambrecht, Der Cooplieden Handbouxkin, 1544
 • (Tres) : Tresoir vande maten, van gewichten, van coorn, lande, vande elle ende natte mate, 1590.
 • (Duvosquel) : J.M. DUVOSQUEL, Un document d'histoire rurale : le denombrement de la Seigneurie de Comines (1470). Leuven, Gent 1971, pp. 15-21
 • (Herz.8) : E. SCHOLLIERS & F. DAELEMANS, De Conjunctuur van een Domein: Herzele 1444-1752, Herzele - Dossier 8, Brussel, 1981.
   

Vlaanderen

Brabant en Limburg

Kwartier Antwerpen

Kwartier Brussel

Kwartier Leuven

Kwartier Tienen

 Kasselrij Brugse Vrije
 

A: de el: 0,7 m ( onderverdeeld in 16 taillen )
B: de voet: 0,2743 m (14 voeten = 1 roede )
C: de vierkante roede: 0,00147456 ha 100 roeden = 1 linie; 300 roeden = 1 gemet
D: de korenmaat: 1 hoet: 172 l 1 hoet = 4 maten = 16 vierendelen = 32 spinten = 128 eltkens
E: de havermaat: 1 hoet: 198,56 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen : 1 pint : 0,5468 l 0,7485 l voor melk 1 stoop = 2 potten = 4 pinten
G: het gewicht: 1 pond: 0,4639 k en 0,436449 k voor boter

Kasselrij Veurne

A: de el: 0,7 m
B: de voet: 0,278 m ( 14 voeten = 1 roede )
C: de vierkante roede: 0,0015147664 ha 100 roeden = 1 linie; 300 roeden = 1 gemet
D: de korenmaat: de razier: 146,8 l 1 razier = 4 spinten = 8 achtendelen
E: de havermaat: 1 razier: 158,7 l haver meet men ook met de korenmaat
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,5745 l voor wijn 0,7245 l voor bier 1 vat = 50 stopen = 100 potten = 200 pinten
G: het gewicht: 1 pond : 0,4639 k 0,436449 k voor boter

Kasselrij Ieper

A: de el: 0,697 m ( onderverdeeld in 11 taillen )
B: de voet: 0,2738 m ( 14 voeten = 1 roede )
C: de vierkante roede: 0,0014699556 ha 100 roeden = 1 linie; 300 roeden = 1 gemet
D: de korenmaat: 1 razier: 121,42 l 1 mud = 6 zakken = 12 razieren = 48 spinten = 96 achtendelen
E: de havermaat: 194,8 l (Duvosquel)
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen : 1 pint : 0,5735 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,430827 k

Kasselrij Kortrijk

A: de el: 0,7 m
B: de voet: 0,2976 m ( 10 voeten = 1 kleine roede; 20 voeten = 1 grote roede )
C: de vierkante roede: 0,00354239 ha ( Kasselrijmaat ) de kleine roede: 0,0008856 ha ( Stadsmaat ) 100 kl. roeden = 1 honderdlands; 1600 kl. roeden = 1 bunder 100 gr. roeden = 1 vierendeel 400 grote roeden = 1 bunder
D: de korenmaat : 1 zak : 126,42 l 1 zak Leiemaat: 127,44 l 1 mud = 8 zakken = 12 razieren = 48 vaten
E: de havermaat : 1 zak : 132,024 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,57324 l voor bier 0,8355 l voor melk
G: het gewicht: 1 pond : 0,4639 k

Kasselrij van de Oudburg en Land van Waas

A: de el: 0,698 m in de winkels, 0,728 m voor witte stof 0,765 m voor ruwe stof
B: de voet: 0,2753 m ( 14 voeten = 1 roede )
C: de vierkante roede: 0,00148548 ha 300 roeden = 1 gemet, 900 roeden = 1 bunder 266,5 roeden = 1 morgenlands
D: de korenmaat: 1 zak: 107,3 l Land van Waas voor 1554: 1 zak: 111,76 l (Tres) 1 mud = 6 zakken = 12 halsters = 24 veertellen = 48 meukens = 96 achtelingen = 384 pinten
E: de havermaat: 1 zak: 152,24 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint : 0,5766 l 1 ame = 60 stopen = 240 pinten, 1 ton = 256 pinten
G: het gewicht: 1 pond : 0,43385 k 0,489 k bij juweliers 0,275 k bij apothekers

Kasselrij Oudenaarde

A: de el: 0,703 m in de winkels 0,734 m in de groothandel 0,768 m voor ruwe stof
B: de voet: 0,2851 m ( 21 voeten = 1 roede )
C: de vierkante roede: 0,003584 ha 100 roeden = 1 dagwand 25 roeden = 1 meuken of honderlands 400 roeden = 1 bunder 350 roeden = 1 oud bunder
D: de korenmaat: 1 zak: 107,8 l 1 mud = 6 zakken = 12 halster = 24 spinten
E: de havermaat: 1 zak: 152,6 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,554 l
G: het gewicht: 1 pond : 0,4639 k

Land van Aalst

A: de el: 0,719 m: grote el 0,639 m : winkelel
B: de voet: 0,2772 m ( 20 voeten = 1 roede )
C: de vierkante roede: 0,00307456 ha 100 roeden = 1 dagwant; 400 roeden = 1 bunder; 350 roeden = 1 oud bunder
D: de korenmaat: 1 zak: 212,9 l 1 zak = 3 veertels = 12 vaten = 36 quarts
E: de havermaat: 1 zak : 303,8 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen : 1 pint: 0,6525 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,43385 k

In deze kasselrij werden schijnbaar verschillende graanmaten gebruikt, voor graan tussen 107 en 123 l en voor zakken haver van 161,2 l.

Het Land van Dendermonde

A: de el: 0,696 m: winkelel 0,731 m in de halle
B: de voet: 0,27557 m ( 21 voeten = 1 roede )
C: de vierkante roede: 0,00335936 ha 50 roeden = 1 vatzaad; 100 roeden = 1 dagwand; 400 roeden = 1 bunder; Daarnaast: 900 kleine roeden (van 14 voeten) = 1 bunder oude maat.
D: de korenmaat: 1 zak: 130,3 l
E: de havermaat: 1 zak: 151,2 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen : 1 pint 0,5715 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,433 k 0,476 k hallegewicht

Kasselrij Sint-Winnoksbergen (Bergues)

A: de el: 0,72 m
B: de voet: 0,2729 m
C: de vierkante roede: 0,001468 ha 100 roeden = 1 linie; 300 roeden = 3 linen = 1 gemet 1 gemet = 4 vierendelen; 1 vierendeel = 75 roeden
D: de korenmaat: 1 razier: 144,1 l, 139,16 l (Big) 1 razier = 4 spinten = 8 achtendelen
E: de havermaat: 227,62 l Tijdens de XVIde, XVIIde en XVIIIde E werd de korenmaat als havermaat gebruikt.
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 1,145 l voor wijn 1,085 l voor bier
G: het gewicht: 1 pond : 0,435 k

Kasselrij Burburg (Broekburg, Bourbourg)

A: de el: 0,72 m
B: de voet: 0,2729 m
C: de vierkante roede: 0,001468 ha
D: de korenmaat: 1 razier: 133,1 l (ADN, L 5920), 130,02 l (Big)
E: de havermaat: 1 razier: 154,38 l (Big) Tijdens de XVIde, XVIIde en XVIIIde E werd de korenmaat als havermaat gebruikt.
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 1,145 l voor wijn 1,085 l voor bier
G: het gewicht: 1 pond : 0,435 k

Kasselrij Belle (Bailleul)

A: de el: 0,693 m
B: de voet: 0,42514 m
C: de vierkante roede: 0,003542 ha 100 roeden = 1 gemet
D: de korenmaat: 1 razier: 131,03 l (Big), 158,08 l (Tres) 72,71 l volgens "Commission..."
E: de havermaat: 1 razier: 205,83 l (Big), 187,72 l (Tres)
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 1,05 l
G: het gewicht: 1 pond : 0,426 k

Kasselrij Cassel

A: de el: 0,62 m
B: de voet: 0,2962 m
C: de vierkante roede: 0,00353 ha 100 roeden = 1 gemet
D: de korenmaat: 1 razier: 160,1 l, 156,43 l (Big)
E: de havermaat: 1 razier: 179,037 l (Big)
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 1,11 l 2 pinten = 1 pot
G: het gewicht: 1 pond : 0,430 k

Poperinge en Westouter

A: de el: 0,62 m
B: de voet: 0,2971 m
C: de vierkante roede: 0,00353 ha
D: de korenmaat: 1 razier of zak: 142,64 l, 140,18 l (Big) 137,47 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 razier: 155,45 l (Big), 144,1 l (Coopl)
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,5676 l
G: het gewicht: 1 pond : 0,456217 k

Kwartier Antwerpen: Meierij Arkel, Stad Antwerpen, Heerlijkheid Mechelen

A: de el: 1. Antwerpen: 0,695 m 2. Mechelen: 0,689 m
B: de voet: 1. Antwerpen: 0,2868 m 2. Mechelen: 0,278 m 3. Puurs: 0,28035 m
C: de vierkante roede: overal: 400 roeden = 1 bunder 1. Antwerpen: 0,00329017 ha 2. Mechelen: 0,003091 ha 3. Puurs: 0,003144 ha 4. Duffel: 0,00263504 ha
D: de korenmaat: 1. Antwerpen: 1 viertel: 72,627 l 2. Mechelen: 86,499 l (XVde-XVIde E: ca 77 l) 1 sister = 2 halsters = 4 viertelen = 16 meukens of Quarten = 64 quartieren = 256 vierlingen
E: de havermaat: 1. Antwerpen: 99,539 l (XVde-XVIde E: ca 90l) 2. Mechelen: 101,602 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint 1. Antwerpen: 0,7109 l 2. Mechelen: 0,6865 l
G: het gewicht: 1 pond: 1. Antwerpen: 0,470165 k 2. Mechelen: 0,469247 k

Kwartier Antwerpen: Meierijen Geel en Herentals

A: de el: 1.Antwerpen: 0,695 m 2.Herentals: 0,6864 m 3.Mechelen: 0,689 m
B: de voet: 1.Antwerpen: 0,2868 m 2.Herentals: 0,28743m 3.Mol: 0,2947 m
C: de vierkante roede: 1.Antwerpen: 0,00329017 ha 2.Geel: 0,00313 ha 3.Herentals: 0,003305 ha 4.Kasterlee: 0,003802 ha 5.Mol: 0,00354 ha
D: de korenmaat: 1 viertel 1. Turnhout: 88,475 l 2. Mechelen: 86,499 l
E: de havermaat: 1 viertel 1. Turnhout: 98,631 l (Big) 105,39 l (Tres) 2. Mechelen: 101,602 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint 1. Turnhout: 0,819 l 2. Mechelen: 0,6865 l 3. Antwerpen: 0,711 l 4. Geel: 0,6293 l 5. Westerlo: 0,8665 l
G: het gewicht: 1 pond 1. Antwerpen: 0,470156 k 2. Mechelen: 0,469247 k

Kwartier Antwerpen : Meierijen Hoogstraten, Zandhoven, Turnhout en het Land van Rijen

A: de el: 1.Antwerpen: 0,695 m 2.Herentals: 0,6864 m 3.Mechelen: 0,689 m
B: de voet: 1.Antwerpen: 0,2868 m 2.Herentals: 0,28743 m 3.Mechelen: 0,278 m 4.Mol: 0,2947 m
C: de vierkante roede: *: 300 roeden = 1 gemet 1.Antwerpen: 0,00329017ha 2.Ekeren*: 0,0014623ha 3.Mechelen: 0,003091ha 4.Lillo*: 0,001493 ha 5.Hoogstraten: 0,00210571 ha 6.Herentals: 0,003305 ha 7.Essen*: 0,001419 ha 8.Mol: 0,00354 ha
D: de korenmaat: 1 viertel 1. Antwerpen: 79,627 l 2. Mechelen: 86,499 l 3. Turnhout: 88,475 l
E: de havermaat: 1 viertel 1. Antwerpen: 99,539 l 2. Mechelen: 101,602 l 3. Turnhout: 102,44 l
F: de inhoudsmaten voor vloeistoffen: 1 pint 1. Antwerpen: 0,711 l 2. Mechelen: 0,6865 l 3. Turnhout: 0,819 l
G: de gewichten: 1 pond 1. Antwerpen: 0,470156 k 2. Mechelen: 0,469247 k

Kwartier Antwerpen: Bijvank Lier

A: de el: 0,689 m
B: de voet: 0,2868 m
C: de vierkante roede: 0,00329017 ha
D: de korenmaat: 1 viertel van Lier: 86,737 l
E: de havermaat: 1 viertel van Lier: 93,092 l (Big), 103,47 l (Tres)
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,711 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,470156 k

Kwartier Brussel: Meierij Brussel

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van 16 1/3 voet: 0,00202188 ha 2. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Asse

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. roede van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Kampenhout

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van 16 1/3 voet: 0,00202188 ha 2. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha 3. van 18 Z/3 voet: 0,00254735 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Kapelle-op-de-Bos

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Mechelen: 0,003091 ha 2. van Puurs: 0,003144 ha 3. van Brussel van 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 4. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 4. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Gaasbeek

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Brussel van 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 2. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 3. van 19 1/3 voet: 0,00283282 ha 4. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha 5. Leuvense van 16 1/2: 0.00221163 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Grimbergen

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Mechelen: 0,003091 ha 2. van Brussel 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 3. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha 4. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 5. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Merchtem

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Mechelen: 0,003091 ha 2. van Puurs: 0,003144 ha 3. van Brussel 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 4. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha 5. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 6. van 20 voet: 0,00303156 ha 7. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Rhode

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Brussel 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 2. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha 3. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 4. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 48,76 l 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten (Vilvoorde: sister= 50,08 l (Big), 44,48 l (Tres), 54,2 l (Coopl)
E: de havermaat: 1 sister: 51,46 l (Vilvoorde: sister= 57,177 l (Big), 65,24 l (Tres), 67,85 l (Coopl))
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Brussel: Meierij Vilvoorde

A: de el: 0,695 m
B: de voet: 0,27575 m
C: de vierkante roede: 1. van Brussel 16 1/3 voet: 0.00202188 ha 2. van 17 1/3 voet: 0,00227704 ha 3. van 18 1/3 voet: 0,00254735 ha 4. van 20 1/3 voet: 0,00313345 ha
D: de korenmaat: 1 sister: 50,08 l (Big) 48,48 l (Tres) 54,2 l (Coopl) 1 mud = 6 sisters of razieren = 12 halsters = 24 quarters = 96 spinten = 108 gelten = 120 molenvaten = 216 stopen = 432 pinten
E: de havermaat: 1 sister: 57,177 l (Big) 65,24 l (Tres) 67,85 l (Coopl)
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,6772 l voor wijn 0,6501 l anders
Op het platteland gebruikte men ook de maat van Rode: 1 pint: 0,73 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46767 k

Kwartier Leuven: Meierij Leuven

A: de el: 0,68 m
B: de voet: 0,2855 m
C: de vierkante roede: 1. de Leuvense roede van 18 1/3 voet: 0,00273041 ha 2. de Leuvense roede van 19 1/3 voet: 0,00303640 ha 3. de Leuvense roede van 20 voet : 0,00324941 ha D: de korenmaat: 1 halster: 29,238 l 1 mud = 8 halster = 16 molenvaten = 32 quarten
E: de havermaat: 1 halster: 34,504 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint wijn: 0,9029 l bier: 0,6560 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,469245 k

Kwartier Leuven: Meierij Aarschot

A: de el: 0,68 m
B: de voet: 0,2855 m
C: de vierkante roede: 1. de Leuvense roede van 15 9/10 voet: 0,00205371 ha 2. de Leuvense roede van 18 1/3 voet : 0,00273041 ha 3. de Leuvense roede van 20 voet : 0,00324941 ha
D: de korenmaat: 1 halster: 29,238 l 1 mud = 8 halster = 16 molenvaten = 32 quarten
E: de havermaat: 1 halster: 34,504 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint wijn: 0,9029 l bier: 0,6560 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,469245 k

Kwartier Leuven: Meierij Kaggevinne

A: de el: 0,68 m
B: de voet: 0,2855 m
C: de vierkante roede: 1. de Leuvense roede van 20 voet : 0,00324941 ha
D: de korenmaat: 1 halster: 29,238 l 1 mud = 8 halster = 16 molenvaten = 32 quarten
E: de havermaat: 1 halster: 34,504 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint wijn: 0,9029 l bier: 0,6560 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,469245 k

Kwartier Tienen: Meierij Kumtich

A: de el: 0,68 m
B: de voet: 0,2855 m
C: de vierkante roede: de Leuvense roede van 14 1/2 voet: 0,00164958 ha de Leuvense roede van 15 1/4 voet: 0,00188923 ha de Leuvense roede van 18 1/3 voet: 0,00273041 ha de Leuvense roede van 19 1/3 voet: 0,00303640 ha de Leuvense roede van 20 voet: 0,00324941 ha de Leuvense roede van 21 1/2 voet: 0,00375510 ha
D: de korenmaat: 1 halster: 29,9896 l
E: de havermaat: 1 halster: 35,44 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint wijn: 0,9029 l bier: 0,6560 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,469245 k

Kwartier Tienen: Meierij Geten en Steden in het kwartier Tienen

A: de el: 0,68 m
B: de voet: van Tienen: 0,2855 m van Luik St-Lambert: 0,2918 m
C: de vierkante roede: de Leuvense roede: de Luikse roede: 1. van 16 1/4 voet: 0,00214512 ha 7. van 16 voet : 0,0021797 ha 2. van 16 1/2 voet: 0,00221163 ha 8. van 17 voet 5 duim: 0,0026076 ha 3. van 17 1/2 voet: 0,00248763 ha 9. van 18 voet : 0,0027587 ha 4. van 18 1/3 voet: 0,00273041 ha 10. van 18 voet 3,5 d.: 0,0028670 ha 5. van 18 1/2 voet: 0,00278028 ha 11. van 18 voet 4 duim: 0,0028827 ha 6. van 20 voet: 0,00324941 ha 12. van 18 voet 5 duim: 0,0029141 ha 13. van 18 voet 7,5 d.: 0,0029934 ha
D: de korenmaat: 1 halster: 29,9896 l
E: de havermaat: 1 halster: 35,44 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint wijn: 0,9020l, bier: 0,6560 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,469245 k

Kwartier Tienen: Meierijen Halen en Zichem

A: de el: 0,68 m
B: de voet: 0,2855 m
C: de vierkante roede: 1. de Leuvense roede van 20 voet: 0,00324941 ha 2. de Luikse roede van 20 voet 3 1/3 duim: 0,00345133 ha 3. de Luikse roede van 20 voet 5 duim : 0,00357831 ha
D: de korenmaat: 1 halster: 29,9896 l
E: de havermaat: 1 halster: 35,44 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint wijn: 0,9029 l bier: 0,6560 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,469245 k

Kwartier Tienen: Meierij Zoutleeuw

A: de el: 0,68 m
B: de voet: 0,2855 m
C: de vierkante roede: 1. de Leuvense roede van 19 1/2 voet: 0,00308897 ha 2. de Leuvense roede van 20 voet: 0,00324941 ha
D: de korenmaat: 1 halster: 29,9896 l
E: de havermaat: 1 halster: 35,44 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint wijn: 0,9029 l bier: 0,6560 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,469245 k

Het land van Loon

A: de el: 0,656 m
B: de voet: 0,2918 m
C: de vierkante roede: (roeden van Luik)
15 voet 2 duim : 0,0019672 ha 16 voet 2 1/2 duim : 0,0022484 ha
15 voet 5 duim : 0,0020456 ha 16 voet 9 duim : 0,0024318 ha
15 voet 5 1/2 duim : 0,0020588 ha 17 voet 1 1/4 duim : 0,0024970 ha
15 voet 6 duim : 0,0020721 ha 17 voet 2 duim : 0,0025189 ha
15 voet 6 1/2 duim : 0,0020854 ha 17 voet 4 duim : 0,0025779 ha
15 voet 7 1/2 duim : 0,0021121 ha 17 voet 9 duim : 0,0027282 ha
15 voet 9 duim : 0,0021526 ha 18 voet 2 1/2 duim : 0,0028359 ha
16 voet : 0,0021797 ha 18 voet 5 duim : 0,0029141 ha
16 voet 1 duim : 0,0022071 ha 20 voet : 0,0034058 ha
16 voet 2 duim : 0,0022346 ha
100 roeden= 1 dagwand; 400 roeden= 1 bunder; 20 roeden= 1 grote roede
D: de korenmaat: 1 sister: 29,814 l; 1 mud = 8 sisters
E: de havermaat: 1 sister: 32,524 l
F: de inhoudsmaat voor vloeistoffen: 1 pint: 0,621 l
G: het gewicht: 1 pond: 0,46709333 k

Oude maten per dorp: kies beginletter

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z

A

Aaigem
Aalbeke
Aalst (O-Vl)
Aalst (Lim) C:8
Aalter
Aarschot
Aarsele
Aartrijke
Aartselaar A-G:1
Achel C:19
Adegem
Adinkerke
Afsnee
Alken C:6
Alsemberg C:2
Alveringem
Anderlecht C:1
Antwerpen A-G:1
Anzegem
Appels
Appelterre C=0,002613 ha
Ardooie
Arendonk
Armbouts-Cappel (F-Vl)
Arneke (F-Vl
As C:8
Aspelar
Asper
Asse
Assebroek
Assenede
Assent C:3
Astene
Attenhoven C:12
Attenrode C:1
Austruweel
Avekapelle
Avelgem
Averbode C:3

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

B

Baaigem
Baal C:3
Baardegem
Baarle-Hertog
Baarle
Baasrode
Bachte
Bailleul (F-Vl)
Balegem
Balen
Bambecque (F-Vl)
Bambrugge
Bassevelde
Batsheers C:8
Bavegem
Bavikhove
Bavinchove (F-Vl)
Bazel
Beek C:8
Beerlegem
Beernem
Beerse
Beersel C:2
Beerst
Beert C:2
Beervelde
Begijnendijk C:3
Beigem C:3
Bekegem
Bekkerzeel C:2
Bekkevoort C:1
Belle (F-Vl)
Bellegem
Bellem
Bellingen C:2
Belsele
Beoosterpoort
Berbroek C:8
Berchem (Antw) A-G:1
Berchem (O-Vl) ook C=0,00237447
Berendrecht
Berg (Lim) C:8
Berg (Brab) C:3
Bergues (F-Vl)
Beringen C:8
Berlaar
Berlare
Berlingen C:8
Bertem C:2
Beselare
Betekom C:3
Bevel
Bevere ook C=0,00355117 ha
Beveren
Beveren (Roes)
Beveren (Kort)
Beveren-Waas
Beverlo C:8
Beverst C:6
Bewesterpoort
Bierbeek C:3
Bierne (F-Vl)
Bikschote
Bilzen C: 6 en 8
Binderveld C:16
Binkom C:5
Bissegem
Bissezeele (F-Vl)
Bitsingen C:8
Blaasveld C:1
Blanden C:3
Blankenberge
Blaringhem (F-Vl)
Bocholt C:19
Boechout A-G:1
Boekhout C:8
Boekhoute
Boendaal C:2
Boeschepe (F-Vl)
Boeseghem (F-Vl)
Boezinge
Bollebeek C:7
Bollezeele (F-Vl)
Bommershoven C:8
Bonheiden A-G:2
Booitshoeke
Boom
Boorsem C:4
Boortmeerbeek C:3
Borchtlombeek C:2
Borgerhout A-G:1
Borgloon C:8
Borlo C:8
Bornem
Borre (F-Vl)
Borsbeek A-G:1
Borsbeke
Bossuit
Bosvoorde C:2
Bottelare
Boutersem C:5
Bourbourg (F-Vl)
Bouwel
Bovekerke
Brecht A-G:1
Bredene
Bree C:8
Brielen
Broechem A-G:1
Broekburg (F-Vl)
Broekom C:8
Brouckerque (F-Vl)
Broxeele (F-Vl)
Brugge
Brussegem C:5
Brussel C:1 en 2
Brustem C:4
Budingen C:6
Buggenhout C:5
Buizingen C:2
Buken C:2
Bulskamp
Bunsbeek C:5
Burcht
Burst
Buvingen C:8
Buysscheure (F-Vl)

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

C

Caestre (F-Vl)
Capellebrouck (F-Vl)
Capelle-la-Grande (F-Vl)
Cassel (F-Vl)
Coudekerque (F-Vl)
Craywick (F-Vl)
Crochte (F-Vl)

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

D

Dadizele
Daknam
Damme
Deerlijk
Deftinge
Deinze
Denderbelle
Denderhoutem
Denderleeuw
Dendermonde
Denderwindeke ook C=0,005228 ha
Dentergem
Dessel A-G:1
Desselgem
Destelbergen
Desteldonk
Deurle
Deurne (Antw) A-G:1
Deurne (Brab) C:1
Diegem C:3
Diepenbeek C:6
Diest
Diets-Heur C:4
Dikkebus
Dikkele
Dikkelvenne
Diksmuide
Dilbeek C:1
Dilsen C:8
Doel
Donk C:19
Dormaal C:3
Dottenijs
Dranouter
Dranouter (F-Vl)
Drinckham (F-Vl)
Drogenbos C:3
Drongen
Dudzele
Duffel
Duisburg C:3
Dunkerque (F-Vl)
Duras C:16
Dutsel C:16
Dworp C:2

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

E

Ebblinghem (F-Vl)
Eben-Emaal C:5 of 6
Edegem A-G:1
Edelare
Eecke (F-Vl)
Eeklo
Eernegem
Egem
Eggewaartskapelle
Eindhout
Eichem C=0,002613 ha
Eine
Eisden C:4
Eigenbilzen C:8
Eke
Ekeren
Eksaarde
Eksel C:19
Elen C:8
Elene
Elewijt
Eliksem C:6
Elingen C:1
Ellikom C:8
Elsegem C=0,00296115 ha
Elsene C:2
Elst
Elverdinge
Elversele
Emblem
Emelgem
Ename
Engelmanshoven C:8
Eppegem C:4
Erembodegem
Eringhem (F-Vl)
Erondegem
Erpe
Erps-Kwerps C:3
Ertvelde
Erwetegem
Esen
Esquelbecq (F-Vl)
Essen A,B:1 C:7 D-G:1
Essene
Estaires (F-Vl)
Etikhove
Ettelgem
Etterbeek C:2
Everberg C:3
Evere C:2
Evergem
Ezemaal C:5

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

F


Fletre (F-Vl)

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

G

Gaasbeek C:2
Ganshoren C:3 en 4
Gavere
Geel
Geetbets C:1
Gelinden C:8
Gellik C:8
Gelrode C:3
Geluveld
Geluwe
Genk C:8
Genoelselderen C:8
Gent
Gentbrugge
Geraardsbergen
Gerdingen C:8
Gestel
Ghyvelde (F-Vl)
Gierle A-G:1
Gijverinkhove
Gijzegem
Gijzelbrechtegem
Gijzenzele
Gingelom C: 1 en 14 en 15
Gistel
Gits
Glabbeek C:1
Godewaersvelde (F-Vl)
Godveerdegem
Goefferdinge C=0,00329 ha
Goetsenhoven C:1
Gontrode
Gooik C:3
Gorsem C:8
Gors-Opleeuw C:6
Gottem (O-Vl)
Gottem (Lim) C:8
Grammene
Grande-Synthe (F-Vl)
's Gravenwezel A-G:1
Gravelines (F-Vl)
Grazen C:18
Grembergen
Grimbergen
Grimminge
Grobbendonk A:2 B-G:1
Groot-Bijgaarden C:4
Groot-Gelmen C:8
Groot-Loon C:4
Grote-Brogel C:19
Grotenberge
Grote-Spouwen C:4
Gruitrode C:8
Guigoven C:10
Gullegem
Gutshoven C:8

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

H

Haacht C:2
Haaltert
Haasdonk
Hakendover C:5
Halen C:1 en 2
Hallaar
Halle (Brab) C=0,00291022 ha
Halle (Antw) A-G:1
Halle-Booienhoven C=0,00246075
Halmaal C:8
Hamme (Brab) C:5
Hamme (O-Vl)
Hamont C:19
Handzame
Hansbeke
Hardifort (F-Vl)
Harelbeke
Haren (Lim) C:8
Haren (Brab) C:3
Haringe A=0,72 m F=0,5889 l
Hasselt
Haverskerque (F-Vl)
Hazebroeck (F-Vl)
Hechtel C:19
Heers C:8
's Heerwillemskapelle
Hees C:4
Heestert
Heffen A-G:2
Heindonk A:3 B:3 C:3 D-G:2
Heist
Heist-o/d-Berg A:2 B:1 D-G:2
Hekelgem
Heks C:8
Helchteren
Heldergem
Helen C:2
Helkijn
Hemelveerdegem
Hemiksem A-G:1
Hendrieken C:8
Henis C:6
Herderen C:9 en 10
's Herenelderen C:8
Herent C:1 A:1
Herentals
Herenthout
Herk-de-Stad C:19
Hermelgem
Herselt A:2 B-G:1
Herstappe C:4
Herten C:8
Hertingen
Hertsberge
Herzeele (F-Vl)
Herzele
Heule
Heurne
Heusden (O-Vl)
Heusden (Lim) C:19
Hever A-G:2
Heverlee C:2
Hillegem
Hingene
Hoboken A-G:1
Hoegaarden C:5
Hoeilaart
Hoeke
Hoelbeek C:8
Hoeleden C:5
Hoepertingen C:8
Hoeselt C:6 en 8
Hofstade
Hollebeke
Holque (F-Vl)
Holsbeek C:1
Hombeek A-G:2
Hondeghem (F-Vl)
Hondschoote (F-Vl)
Hooglede
Hoogstade
Hoogstraten
Horpmaal C:8
Houtave
Houtem
Houthalen C:8
Houthem
Houthulst
Houtkerque (F-Vl)
Houtvenne
Houwaart C:1
Hove A-G:1
Hoymille (F-Vl)
Huise
Huizingen C:2
Huldenberg C:3
Hulshout A:2 B-G:1
Hulste
Humbeek C:5
Humelgem C:2
Hundelgem

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

I

Ichtegem
Iddergem A:3 B-G:1
Idegem
Ieper
Impe
Ingelmunster
Ingooigem
Itegem A:3 B-G:1
Itterbeek C:1
Izegem
Izenberge

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

J

Jabbeke
Jesseren C:8
Jette C:3
Jeuk C:8

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

K
Kaaskerke
Kachtem
Kaggevinne C:1
Kalken
Kallo
Kalmthout
Kampemhout
Kanegem
Kanne C:2
Kapellen C:1
Kapelle-op-den-Bos C:4
Kaprijke
Kassel (F-Vl)
Kaster
Kasterlee
Kaulille C:19
Keerbergen A-G:1
Keiem
Kemmel
Kemzeke
Kerkem
Kerkhove
Kerkom C:5
Kerkom-Sint-Truiden C:8
Kerksken
Kermt C:8
Kerniel C:8
Kersbeek-Miskom C:1 en 2
Kessel
Kessenich C:4
Kieldrecht
Killem (F-Vl)
Kleine Brogel C:19
Kleine Spouwen C:8
Klein-Gelmen C:8
Klemskerke
Klerken
De Klinge
Kluizen
Knesselare
Knokke
Kobbegem C:7
Koekelare
Koekelberg C:2
Koersel C:19
Koksijde
Komen
Koninksem C:4
Kontich A-G:1
Kooigem
Koolkerke
Koolskamp
Korbeek-Dijle C:3
Korbeek-Lo C:1
Korsworm C:8
Kortemark
Kortenaken C:1
Kortenberg
Kortessem C:2 en 6
Kortijs C=0,00246075 ha
Kortrijk
Kortrijk-Dutsel C:3
Kozen C:4
Kraainem C:2
Krombeke
Kruibeke
Kruishoutem
Kumtich C:1,2 en 5
Kuringen C:8
Kuttekoven C:8
Kuurne
Kwaadmechelen C:8
Kwaremont C=0,00237447 ha

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

L

Laarne
Laken C:1
Lampernisse
Lanaken C:8
Landegem
Landen C:8
Landskouter
Langdorp C:2
Langemark
Lanklaar C:8
Lapscheure
Lauw C:6
Lauwe
Lebbeke
Lebeke
Lede (Oudenaarde)
Lede (Aalst)
Ledeberg
Ledegem
Lederzeele (F-Vl)
Leefdaal C:4
Leerbeek C:4
Leest A-G:2
Leeuwergem
Leffinge
Leffrinckoucke (F-Vl)
Leisele
Leke
Lembeke
Lemberge
Lendelede
Letterhoutem
Leupegem
Leut C:8
Leuven C:3
Lichtaart A,B:2 C:3 D-G:1
Lichtervelde
Liedekerke C=0,00254735 ha
Lieferinge
Lier
Liezele A:1 B,C:3 D-G:2
Lille A,B:2 C:6 D,E,F:3 G:1
Lillo A,B:1 C:2 D-G:1
Linden C:3
Linkebeek C:2
Linkhout C:19
Lippelo C:6
Lissewege
Lo
Lochristi
Loenhout A-G:1
Loker
Lokeren
Lombardzijde
Lommel
Londerzeel C:5
Looberghe (F-Vl)
Loon (F-Vl)
Loonbeek C:1
Loppem
Lotenhulle
Lovendegem
Lovenjoel C:3
Lubbeek C:3
Lummen C:19
Lynde (F-Vl)

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

M

Maarke
Maaseik C:8
Machelen (Deinze) zie ook Deinze
Machelen (Brab)
Mal C:8
Maldegem
Malderen C:7
Mannekensvere
Mardyck (F-Vl)
Mariakerke (O-Vl)
Mariakerke (W-Vl)
Maria-Leerne
Mariekerke
Marke
Markegem
Martenslinde C:8
Massemen
Massenhoven A-G:1
Mater
Mazenzele
Mechelen A-G:2
Mechelen-aan-de-Maas C:8
Mechelen-Bovelingen C:4
Meensel-Kiezegem C:1
Meer A,B,C:1 D,E,F:3 G:1
Meerbeek C:1
Meerbeke C=0,002556 ha
Meerdonk
Meerhout
Meerle A,B,C:1 D,E,F:3 G:1
Meeswijk C:4
Meetkerke
Meeuwen C:8
Meigem
Meilegem
Meise C:4
Melden C:19
Meldert (Lim) C:19
Meldert (O-Vl)
Meldert (Brab) C:3
Melle
Melsbroek
Melsele
Melsen
Membruggen C:8
Mendonk
Menen
Merchtem
Merckeghem (F-Vl)
Mere C=0,0033821 ha
Merelbeke
Merendree
Merkem
Merksem A-G:1
Merksplas A,B,C:1 D,E,F:3 G:1
Merris (F-Vl)
Mesen
Mespelare C:3
Messelbroek C:3
Meteren (F-Vl)
Mettekoven C:8
Meulebeke D: 1 zak: 122,496 l
Michelbeke
Middelburg
Middelkerke
Mielen-boven-Aalst C:8
Millam (F-Vl)
Mille C:1
Millen C:8
Minderhout A,B,C:1 D,E,F:3 G:1
Moen
Moerbeke (Aalst)
Moerbeke-Waas
Moere
De Moeren
Moerkerke
Moerzeke
Mol
Molenbeek-Wersbeek C:3
Molenstede C:5
Mollem
Montenaken
Moorsel D:1 zak: 224.65l (Big)
Moorsele
Moorslede
Moortsele
Mopertingen C:4
Morbecque (F-Vl)
Moregem
Morkhoven A:2 B tot G:1
Mortsel A tot G:1
Moeskroen
Muizen
Muizen (Lim) C:8
Mullem
Munkzwalm
Munsterbilzen C:8
Munte

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

N

Nazareth 4 en 5
Nederassent C:3
Nederboelare
Nederbrakel
Nederename
Nederhasselt
Nederokkerzeel C:3
Neder-over-Heembeek C:3
Nederzwalm
Neerglabbeek C:6
Neerharen C:8
Neerhespen C:10
Neerlanden C:8
Neerlinter C:5
Neeroeteren C:8
Neerpelt C:19
Neerrepen C:7
Neervelp C:5
Neerwaasten
Neerwinden C:11
Neerijse C:1
Neigem
Nerem C:4
Neuf-Berquin (F-Vl)
Nevele
Niekerke
Niel A-G:1
Niel-bij-As C:8
Niel-Sint-Truiden C=0,00268267ha
Nieuwenhove
Nieuwerkerken (Aalst)
Nieuwerkerken (Lim) C:8
Nieuwkapelle
Nieuwkerke
Nieuwkerken-Waas
Nieuwmunster
Nieuwpoort
Nieuwrode C:1
Nijlen
Ninove
Nokere
Noorderwijk A,B:2 C:3 D-G:1
Noordpeene (F-Vl)
Noordschote
Nossegem C:2
Nukerke

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

O

Ochtezeele (F-Vl)
Oedelem
Oekene 2 en 3
Oelegem A-G:1
Oeren
Oeselgem
Oevel A:2 B-G:1
Okegem
Olen A,B:2 C:3 D-G:1
Olmen A:2 B:3 C:5 D-G:1
Olsene
Onkerzele
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek C:2
Onze-Lieve-Vrouw-Waver A-G:2
Ooigem
Ooike
Oombergen
Oorbeek C:3
Oordegem
Oorderen A,B:1 C:2 D-G:1
Oostakker
Oost-Cappel (F-Vl)
Oostduinkerke
Oosteeklo
Oostende
Oosterzele
Oostkamp
Oostkerke (Brugge)
Oostkerke (Diksm)
Oostham C:19
Oostmalle A-G:1
Oostnieuwkerke
Oostrozebeke
Oostvleteren
Oostwinkel
Opbrakel
Opdorp
Opglabbeek C:0,00313886 ha
Opgrimbie C:4 en 6
Ophasselt
Opheers C:11
Ophoven C:8
Opitter C:8
Oplinter C:4 en 5
Opoeteren C:8
Oppuurs C:2
Opvelp C:3
Orsmaal-Gussenhoven C:1
Ordingen C:8
Otegem
Ottenburg C:1
Ottergem
Oudegem
Oudekapelle
Oudenaarde ook C=0,00355117 ha
Oudenaken C:1
Oudenburg
Oudergem C:2
Oudezeele (F-Vl)
Oud-Heverlee C:2
Outer
Outrijve
Ouwegem
Overboelare C=0,00329 ha
Overhespen C:12
Overijse
Overmere
Overpelt C:19
Overrepen C:18
Overwinden C:11

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

P

Pamel C:2
Parike
Passendale
Paulatem
Pellenberg C:3
Peer C:19
Perk
Pervijse
Petegem-aan-de-Leie
Petegem-Schelde ook C=0,00355117
De Pinte
Petite-Synthe (F-Vl)
Peutie
Piringen C:6
Pitgam (F-Vl)
Pittem
Poederlee A,B:2 C:3 D-G:1
Poeke
Poelkapelle
Poesele
Pollare
Pollinkhove
Poperinge
Poppel A,B,C:1 D,E,F:3 G:1
Pradelles (F-Vl)
Proven
Pulderbos A-G:1
Pulle A-G:1
Putte A:1 B-G:2
Puurs C:2

Q

Qaedypre (F-Vl)

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

R

Ramsdonk C:4
Ramskapelle (Brugge)
Ramskapelle (Nieuwpoort)
Ranst A-G:1
Ravels A,B,C: 1 D,E,F: 3 G:1
Reet A:1 B-G:2
Rekem C:4
Rekkem
Relegem C:5
Renescure (F-Vl)
Reninge
Reningelst
Reppel C:4
Resselgem
Retie A-G:1
Rexpoede (F-Vl)
Riemst C:10
Rijkel C:9
Rijkevorsel A,B,C:1 D,E,F:3 G:1
Rijmenam A-G:2
Riksingen C:6
Rillaar C:3
Roborst
Roeselare
Roksem
Rollegem
Rollegem-Kapelle
Rommershoven C:7
Ronse
Ronsele
Roosbeek C:5
Rosmeer C:8
Rotem C:4
Rozebeke
Rotselaar C:3
Rubroeck (F-Vl)
Ruddervoorde
Ruien C=0,00237447 ha
Ruisbroek (Antw) C: 3 en 1
Ruisbroek (Brab) C:1
Ruiselede
Rukkelingen-Loon C:8
Runkelen C:16
Rumbeke
Rummen C=0,00305765 ha
Rumsdorp C:9
Rumst A:3 B-F:1 G:2
Rupelmonde
Rutten C:4

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

S

Schaarbeek C:2
Schaffen C:1
Schalkhoven C:2
Schelderode
Scheldewindeke
Schelle A:2 B-G:1
Schellebeke
Schenkelbeke
Schepdaal C:3
Scherpenheuvel C:1
Schilde A-G:1
Schore
Schorisse
Schoten A-G:1
Schriek A:2 B,C:1 D-G:3
Schuiferskapelle
Schulen C:19
Semmerzake
Sercus (F-Vl)
Serskamp
Sijsele
Sinaai
Sint-Agatha-Berchem C:2
Sint-Agatha-Rode C:1
Sint-Amands
Sint-Amandsberg
Sint-Andries
Sint-Antelinks
Sint-Baafs-Vijve
Sint-Blasius-Boekel
Sint-Denijs
Sint-Denijs-Boekel
Sint-Denijs-Westrem
Sint-Eloois-Vijve
Sint-Eloois-Winkel
Sint-Folquin (F-Vl)
Sint-Georges-sur-l'Aa (F-Vl)
Sint-Genesius-Rode
Sint-Gillis C:2
Sint-Gillis (Dendermonde)
Sint-Gillis-Waas
Sint-Goriks-Oudenhove
Sint-Huibrechts-Hern C:3
Sint-Huibrechts-Lille C:19
Sint-Jacobskapelle
Sint-Jan
Sint-Jan-in-Eremo
Sint-Jans-Molenbeek C:1
Sint-Job-in't-Goor A-G:1
Sint-Joost-ten-Node C:2
Sint-Joris
Sint-Joris-ten-Distel
Sint-Joris-Weert C:3
Sint-Joris-Winge C:1
Sint-Katarina
Sint-Katarina (Damme)
Sint-Katelinekapelle
Sint-Katelijne-Waver C:1
Sint-Katarina-Lombeek C:3
Sint-Kornelis-Horebeke
Sint-Kruis
Sint-Kruis-Winkel
Sint-Kwintens-Lennik
Sint-Lambrechts-Herk C:8
Sint-Lambrechts-Woluwe C:2
Sint-Laureins
Sint-Laureins-Berchem C:2
Sint-Lievens-Esse
Sint-Lievens-Houtem
Sint-Margeriete
Sint-Margriete-Houtem C:5
Sint-Maria-Horebeke
Sint-Maria-Latem
Sint-Maria-Lierde
Sint-Maria-Oudenhove
Sint-Marie-Cappel (F-Vl)
Sint-Marie-Kerque (F-Vl)
Sint-Martens-Bodegem C:1
Sint-Martens-Latem
Sint-Martens-Leerne
Sint-Martens-Lennik C:2
Sint-Martens-Lierde
Sint-Michiels
Sint-Momelin (F-Vl)
Sint-Niklaas
Sint-Pauwels
Sint-Pierrebrouck (F-Vl)
Sint-Pieterskapelle
Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-op-den-Dijk
Sint-Pieters-Rode C:3
Sint-Pieters-Woluwe C:2
Sint-Rijkers
Sint-Stevens-Woluwe C:2
Sint-Sylvestre-Cappel (F-Vl)
Sint-Truiden
Sint-Ulriks-Kapelle C:1
Sint-Walburga
Sint-Winnoksbergen (F-Vl)
Sleidinge
Sluizen C:4
Slijpe
Smeerebbe
Smetlede
Snaaskerke
Snellegem
Sockx (F-Vl)
Spalbeek C:8
Spiere
Spycker (F-Vl)
Staple (F-Vl)
Steenbecque (F-Vl)
Steene (F-Vl)
Steenvoorde (F-Vl)
Steenwerck (F-Vl)
Stevoort C:8
Stabroek A,B:1 C:2 D-G:1
Staden
Stalhille
Stavele
Steenhuffel C:7
Steenhuize
Steenkerke
Steenokkerzeel C:2
Stekene 1 zak:11,24 l (Tres)
Stene
Sterrebeek C:1
Stokkem C:8
Stokrooie C:19
Strombeek-Bever C:2
Strijpen
Strijtem C:2
Stuivekenskerke

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

T

Temse
Teralfene C=0,00313345 ha
Terdeghem (F-Vl)
Ternat C:3
Terneuzen
Tervuren C:4
Tessenderlo C:19
Testelt C:3
Teteghem (F-Vl)
Thiennes (F-Vl)
Tiegem
Tielen A,B:2 C:3 D-G:1
Tielrode
Tielt (W-Vl)
Tielt (Brab) C:1
Tienen C:1
Tildonk C:1
Tisselt C:1
Tongeren
Tongerlo A:2 B-G:1
Tongerlo (Lim) C:6
Torhout
Turnhout A,B,C:1 D,E,F:3 G:1

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

U

Uikhoven C:4
Uitbergen
Uitkerke
Ukkel C:2
Ulbeek C:4
Ursel
Uxem (F-Vl)

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

V

Vaalbeek C:2
Valmeer C:8
Varendonk A,B:2 C:3 D-G:1
Varsenare
Vechmaal C:8
Veerle A,B:2 C:3 D-G:1
Veldwezelt C:4
Velm C:8 en 17
Veltem-Beisem C:1
Velzeke
Verrebroek
Vertrijk C:5
Veulen C:8
Veurne
Viane
Vichte
Viersel A-G:1
Vieux-Berquin (F-Vl)
Vilvoorde
Vinderhoute
Vinkem
Vinkt
Vissenaken C:5
Vladslo
Vlamertinge
Vlekkem
Vlezenbeek C:5
Vliermaal C:5
Vlierzele
Vlijtingen C:4
Vlimmeren A,B,C:1 D,E,F:3 G:1
Vlissegem
Volkegem
Voorde
Voormezele
Voort C:6
Vorselaar A,B:2 C:3 D-G:1
Vorst (Brab) C:2
Vorst (Antw) A,B:2 C:6 D-F:3 G:1
Vosselaar A,B,C:1 D,E,F:3 G:1
Vosselare
Vossem C:3
Vreren C:6
Vrasene
Vremde A-G:1
Vucht C:4
Vurste

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

W

Waanrode C:1
Waarbeke
Waardamme
Waarloos A-G:1
Waarmaarde
Waarschoot
Waasmont C:7
Waasmunster
Waasten D:razier=126,97 l (Big)
Wachtebeke
Wakken
Walem C:1
Wallon-Cappel (F-Vl)
Walsbets C:3
Waltwilder C:16
Wambeek C:3
Wannegem
Wanzele
Waregem
Warhem (F-Vl)
Waterland-Oudeman
Watermaal C:2
Watervliet D:hoet=173,88 l (Big)
Watou
Watten (F-Vl)
Webbekom C:3
Wechelderzande
Weelde A,B,C:1 D,E,F:3 G:1
Weerde C:4
Weert
Welden
Welle
Wellen C:6
Wemaers-Cappel (F-Vl)
Wemmel C:5
Wenduine
Werchter C:2
Werken
Werm C:8
Wervik
Wespelaar C:3
West-Cappel (F-Vl)
Westende
Westerlo A:2 B-E:1 F:5 G:1
Westkapelle
Westkerke
Westmalle A-G:1
Westmeerbeek A:2 B-G:1
Westouter
Westrem
Westrozebeke
Westvleteren
Wetteren
Wevelgem
Wezemaal C:3
Wezenbeek-Oppem C:3
Wichelen
Widooie C:6 of 8
Wiekevorst A:3 B-G:1
Wielsbeke
Wieze
Wijchmaal C:8
Wijer C:4
Wijnegem A-G:1
Wijshagen C:8
Wijtschate
Wilderen C:16
Willebringen C:5
Willebroek C:2
Wilmarsdonk A,B:1 C:2 D-G:1
Wilrijk A-G:1
Wilsele C:3
Wilskerke
Wingene
Winksele C:2
Wintershoven C:1 en 4
Wimmertingen C:8
Woesten
Wolvertem C:7
Wommelgem A-G:1
Wommersom C:4 en 13
Wondelgem
Wontergem
Wortel A,B,C:1 D,E,F:3 G:1
Wormhoudt (F-Vl)
Woubrechtegem
Woumen
Wulpen
Wulvergem
Wulveringem
Wuustwezel A-G:1
Wylder (F-Vl)

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

Z

Zaffelare
Zandbergen
Zande
Zandhoven A-G:1
Zandvliet A,B:1 C:2 D-G:1
Zandvoorde (Oostende)
Zandvoorde (Ieper)
Zarlardinge
Zarren
Zaventem C:1
Zedelgem
Zegelsem
Zeghers-Cappel (F-Vl)
Zele
Zelem C:19
Zellik C:5
Zelzate
Zemst C:4
Zepperen C:10
Zerkegem
Zermezeele (F-Vl)
Zevekote
Zeveneken
Zeveren
Zevergem
Zichem C:1
Zichen-Zussen-Bolder C:6
Zillebeke
Zingem
Zoerle-Parwijs A:2 B-G:1
Zoersel A-G:1
Zolder C:8
Zomergem
Zonhoven C:8
Zonnebeke
Zonnegem
Zottegem
Zoutenaaie
Zoutleeuw
Zuidschote
Zuienkerke
Zulte
Zulzeke C=0,00237447 ha
Zutendaal C:8
Zuydcoote (F-Vl)
Zuytpeene (F-Vl)
Zwevegem
Zwevezele
Zwijnaarde
Zwijndrecht

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

Dorpen die een uitzondering uitmaken op de algehele regels

Aarschot

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 3
D: 1 halster: 28,88 l (Tres), 28,5 l (Coopl)
E: 39,52 l (Tres), 38,06 l (Coopl)

Alle waarden in (Tres) steunen op het volume van de Amsterdamse last. Als waarde nemen wij: 3003,57 l, zoals vermeld in N.W. Posthumus: Inquiry into the history of prices in Holland, II, Leiden, 1964, p. 34. (Coopl) heeft de Gentse maat als basis.

Arendonk

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B,C: 1
D,E,F: 3
G : 1

Asse

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 sister: 48,248 l (Big), 54,2 l (Coopl), 45,5 l (Tres)
E: 55,39 l (Big), 67,65 l (Coopl), 66,75 l (Tres)

Astene

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.
Gebruikt zowel de maten van Kasselrij Oudburg/Land van Waas als Kasselrij Oudenaarde

Austruweel

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 1
C : 2
D-G : 1

Baarle-Hertog

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B,C : 1
D,E,F : 3
G : 1

Balegem

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.
D: 1 zak : 224,626 l (Big)

Balen

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A : 2
B : 3
C : 5
D-G : 1

Beerse

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B,C : 1
D,E,F : 3
G : 1

Berendrecht

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 1
C : 2
D-G : 1

Berlaar

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 1
C-F : 2
G : 1

Boom

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgschermvoorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A : 3
B-F : 1
G : 2

Bouwel

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 2
C : 5
D-F : 3
G : 1

Deinze

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van de Kasselrij Kortrijk als van de Oudburg van Gent/Land van Waas.

D: 1 zak: 125,4 l
E: 1 zak: 142,2 l (Wijf), 152,24 l (Coopl)

(Tres) : voor koren: 1 mud=12 halsters: 750,89 l of 1 halster=62,57 l; 1 zak=125,15 l; voor haver: 1 mud=1061,33 l, 1 zak=176,9 l.

Diest

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 1
D: 1 halster: 27,81 l (Tres), 27,34 l (Coopl)
E: 1 halster: 35,2 l (Tres)

Diksmuide

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dan worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 razier: 129 l (Big), 137,6 l (wijf)

(Tres) : koren: 94,48 l en haver 125,15 l per razier; (Coopl): koren: 98,71 l en haver 102,38 l per razier.

Duffel

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 1
C : 1 en 4
D-G : 1

Dunkerque

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A: 0,71 m B: 0,2732 m C: 0,0014633 ha
D: 161,5 l, 156,43 l (Big), 148,32 l (Tres)
E: 161,5 l F: 1,14 l G: 0,435 k

Eeklo

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 zak: 108,33 l (5 lopen = 1 zak); 1 hoet: 169,51 l (Big)
171,63 l (Tres), 169,9 l (Coopl) (8 lopen = 1 hoet)
E: 1 hoet: 221,22 l (Big)

(Coopl): 1 hoet haver: 243,58 l.

Eindhout

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 2
C : 3
D-G : 1

Ekeren

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 1
C : 2
D-G : 1

Elewijt

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C : 2
D en E : zie ook Kwartier Brussel, Meierij Vilvoorde

Estaires

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 87,35 l (Big)
E: 98,63 l (Big)

Gavere

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dan worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.
D: 1 zak: 122,2 l
E: 1 zak: 176,68 l (Tres)

Geel

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A : 2
B : 3
D,E : 1
F : 4
G : 1

Geraardsbergen

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 zak: 116,3 l, 1 mud: 336,98 l (Big)
E: 1 zak: 152,24 l, 1 mud: 475,735 l (Big)

Gestel

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A : 2
B : 1
C : 1
D-G : 2

Gistel

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 hoet: 179,29 l (Big), 179,31 l (Tres), 181,06 l (Coopl)
E: 193,77 l (Tres) 187,25 l (Coopl)

Gravelines

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 134,09 l (Big), 135,5 l (Tres)
E: 156,52 l (Big), 160,19 l (Tres)

Grembergen

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van de Oudburg van Gent/Land van Waas als van het Land van Dendermonde.

Grimbergen

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C : 3
D : 1 sister: 49,772 l (Big)

Hallaar

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 2
C : 1
D-G : 2

Hamme

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van de Oudburg van Gent/Land van Waas als van het Land van Dendermonde.

Hasselt

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C : 8
D : 1 sister: 45,51 l (Tres), 46,1 l (Coopl)
E : 1 sister: 62,57 l (Tres), 60,26 l (Coopl)

Hazebroeck

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A : 0,715 m (kleinhandel), 0,74 m (groothandel)
B: 0,2976 m C: 0,003542 ha
D: 172,9 l, 154,4 l (Big), 156,43 l (Tres)
E: 194,1 l, 184,4 l (Big), 250,3 l (Tres)
F: 2,15 l G: 0,427 k

Herentals

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 2
C : 3
D : 1 viertel: 85,327 l (Big)
E : 98,631 l (Big)
F,G : 1

Herenthout

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 2
C : 3
D-G : 1

Herzele

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D : 1 zak: 203 l (Herz8)
E : 1 zak: 270 l (Herz8)

Herzele: koren: 1 zak=205,95 l (Tres), 198,51 l (Coopl); haver: 266,33 l (Tres)

Hoeilaart

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C : 2
D : 1 mud: 195,03 l (Big)

Hondschoote

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D : 176,75 l (Big), 171,63 l (Tres), 180,26 l (Coopl)
E : 184,83 l (Tres), 178,12 l (Coopl)

Hoogstraten

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B,C : 1
D : 1 viertel: 81,26 l (Big)
E : 85,76 l (Big)
F : 3
G : 1

Houtvenne

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A : 2
B,C : 1
D-G : 1

Kachtem

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van de Kasselrij Ieper als de Kasselrij Kortrijk.

Kalmthout

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 1
C : 7
D-G : 1

Kampenhout

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C : 3
D en E : zie ook : Kwartier Brussel, Meierij Vilvoorde

Kaprijke

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: ook nog: 1 hoet: 173,045 l (Big)
E: 223,59 l (Big)

Kasterlee

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A : 2
B : 1
C : 5
D-G : 1

Komen

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D : 1 razier: 129,12 l (Wijf), 129,328 l (Duvosquel), 129,15 l (Big)
E : 1 razier: 193,73 l (Wijf), 188,14 l (Duvosquel), 204,46 l (Big)

Kortenberg

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C : 3
D en E : zie ook Kwartier Brussel, Meierij Vilvoorde.

Lo

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D : 1 razier: 152,37 l (Big), 150,17 l (Tres), 150,22 l (Coopl)
E : 1 razier: 160,19 l (Tres), 153,75 l (Coopl)

Lommel

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Machelen

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C : 3
D en E : zie ook Kwartier Brussel, Meierij Vilvoorde

Meerhout

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze
hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A : 2
B : 4
C : 8
D,E,F : 3
G : 1

Melsbroek

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C : 3
D en E : zie ook Kwartier Brussel, Meierij Vilvoorde

Menen

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 razier: 83,29 l (Big), 88,34 l (Tres)

Merchtem

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 7
D: 1 sister: 54,176 l (Big)

Mesen

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 zak: 178,78 l (Tres), 178,83 l (Coopl)
E: 1 zak: 267,7 l (Tres), 304,48 l (Coopl)

Moerzeke

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van de Kasselrij Oudburg van Gent/Land van Waas als van het Land van Dendermonde.

Mol

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A : 2
B : 3
C : 5
D-G : 1

Montenaken

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 13
D: 1 sister: 23,46 l (Tres)
E: 1 sister: 25,6 l (Tres)

Muizen

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt ook de maten van Kwartier Brussel, Meierij Asse.

Nevele

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D en E: zie Deinze, D: 1 zak: 124,793 l (Big)

Nieuwpoort

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 razier: 168,62 l (Big), 180,6 l (Wijf), 176,78 l (Tres) 174,89 l (Coopl)
E: 1 razier: 206,51 l (Wijf), 200,23 l (Tres), 181,54 l (Coopl)

Ninove

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.
- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 zak: 235,078 l (Big), 241,24 l (Coopl)
E: 1 zak: 368,75 l (Big), 304,48 l (Coopl)

Oostende

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

B: 0,276 m
D: 1 hoet: 176,086 l (Big), 170,01 l (Tres), 169.53 l (Coopl)
E: 204,61 l (Big), 184,9 l, 187,72 l (Tres), 178,82 l (Coopl)
F: 0,58 l
G: 0,463 k

Oudenburg

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 hoet: 177,231 l (Big)
E: 185,6 l (Big)

Volgens (Tres) gebruikt men er de Oostendse maten.

Overijse

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 3
D: 1 sister: 32,505 l (Big)

Perk

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 3
D en E: zie ook Kwartier Brussel, Meierij Vilvoorde

Petegem-aan-de-Leie

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: daarnaast ook: 0,00355117 ha

Peutie

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 3
D en E: zie ook Kwartier Brussel, Meierij Vilvoorde

Poeke

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van de Kasselrij Kortrijk als de maten van de Kasselrij Oudburg van Gent/Land van Waas.

Poperinge

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A: 0,62 m B: 0,2971 m C: 0,00353 ha
D: 1 razier of zak: 142,64 l, 140,18 l (Big), 137,47 l (Coopl)
E: 155,45 l (Big), 144,1 l (Coopl)
F: 1 pint: 0,5676 l
G: 1 pond: 0,456217 k

Volgens (Tres) gebruikt men er de Oostendse maten.

Roeselare

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 zak: 104,784 l, 1 razier: 130,59 l (Tres) 130,36 l (Coopl)
E: 1 razier: 152,72 l (Tres), 149,19 l (Coopl)
F: 0,525 l
G: 0,43582 k

Rollegem

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van de Kasselrij Ieper als de Kasselrij Kortrijk.

Rumbeke

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van de Kasselrij Ieper als de Kasselrij Kortrijk.

Scheldewindeke

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 halster: 74,875 l (Big), 71,51 l (Tres), 71,53 l (Coopl)

Steenvoorde

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A: 0,72 m B: 0,2971 m C:0,00353 ha
D: 150,2 l, 151,35 l (Big), 141,34 l (Tres)
E: 150,2 l, 167,24 l (Big), 171,63 l (Tres)
F: 1,12 l
G: 0,423 k

Sint-Genesius-Rode

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 4
D: 1 sister: 53,16 l (Big)

Sint-Kwintens-Lennik

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 2
D: 1 sister: 51,12 l (Big)
E: 61,108 l (Big)

Sint-Lievens-Houtem

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 zak: 239,686 l (Big), 241,42 l (Coopl), 240,28 l (Tres)
E: 1 zak: 304,48 l (Coopl), 310,71 l (Tres)

Sint-Pieters-Leeuw

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 1
D: 1 sister: 50,08 l (Big)
E: 55,569 l (Big)

Sint-Truiden

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 8
D: 1 sister: 23,46 l (Tres), 24,31 l (Coopl)
E: 25,6 l (Tres), 24,97 l (Coopl)

Tielt

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 zak: 122,496 l, 125,15 l (Tres), 122,8 l (Coopl)
E: 138,54 l (Tres), 133,21 l (Coopl)
F: 0,5889 l
G: 0,427379 k

Tongeren

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 6
D: 1 mud: 205,65 l (Coopl), 200,24 l (Tres)
E: 1 mud: 209,93 l (Coopl), 214,54 l (Tres)

Torhout

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 razier: 121, 24 l (Coopl), 120,14 l (Tres)
E: 1 razier: 125,85 l (Coopl), 130,59 l (Tres)

Vilvoorde

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 3
D: 1 sister: 50,58 l (Big)
E: 1 sister: 57,177 l (Big)

(Tres) : D: 1 sister: 45,5 l E: 66,75 l (Coopl): D: 1 sister: 54,2 l E: 67,85 l

Watten

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 132,05 l (Big)
E: 145,8 l (Big)

Wechelderzande

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A,B : 2
C : 6
D,E,F : 3
G : 1

Wervik

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

D: 1 zak: 160,19 l (Big), 160,19 l (Tres), 160,95 l (Coopl)
E: 1 zak: 250,29 l (Tres), 241 l (Coopl)

Wieze

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van het Land van Aalst als van het Land van Dendermonde.

Zele

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van het Land van Dendermonde als van de Kasselrij Oudburg van Gent/Land van Waas.

Zeveren

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

Gebruikt zowel de maten van de Kasselrij Kortrijk als de maten van de Kasselrij Oudburg van Gent/Land van Waas.

Zottegem

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

A: 0,719 m
D: 1 zak: 87,06 l (Tres), 107,3 l (Coopl)
E: 1 zak: 158,06 l (Tres)
G: 0,433 k

F: 1 pint: 0,5675 l volgens Wijffels, dezelfde beweert ook dat men er de Gaverse maten gebruikt.

Zoutleeuw

Opmerking: op het volgend scherm ziet U de maten die algemeen verspreid gebruikt werden in de Kasselrij, Meierij, Land of Stad waaronder deze gemeente ressorteerde. Nadere specificaties en afwijkende maten worden hier vermeld.

- Hoofdletters verwijzen naar het type maat.
- Een cijfer na het dubbelpunt geeft aan welke variant uit een opsomming van varianten van die maat werd gebruikt.
- Andere varianten in gebruik, die niet in het vervolgscherm voorkomen, staan hier vermeld.
- Zijn er in de bronnen afwijkende vermeldingen dat worden deze hier vermeld met tussen () een verwijzing naar de bron.

C: 2
D: 1 mud: 201,17 l (Big), 222,48 l (Tres), 204,54 l (Coopl)
E: 1 mud: 240,28 l (Tres)

Terug: Dorpen Vlaanderen Brabant en Limburg

Bronnen

 • West-Vlaanderen: J. MERTENS, 'De processen-verbaal van de "Commission des poids et mesures" van het Leiedepartement (20.6.1798-20.2.1801)' in: Handelingen Genootschap Emulatie te Brugge, dl. CIV, 1967, pp.97-118
 • Oost-Vlaanderen: AUBERT, Tafelen van conversie ofte reductie der oude maten en gewigten van 't departement der Schelde. Gent, jaar X. Gebruikt gegevens van de "Commission des poids et mesures".
 • Antwerpen: J. BOEN, Maten en gewichten, vergelijkingstafelen van al de oude maten en gewichten met de nieuwe, en omgekeerd... voor elke gemeente der provincie in het bijzonder. Antwerpen, 1857. Gebruikt gegevens van de "Commission".
 • Brabant: GHIESBREGHT: Tables de conversion ou reduction des anciens poids et mesures de Bruxelles, Hal, Nivelles, Diest, Tirlemont, Wavres, Grimberghen, Teralphen, Overyssque et la Hulpe. Brussel, jaar X. en G. WIRIX, Tables de réduction des anciennes mesures agraires et linéaires de toute la Province du Brabant Meridonal en nouvelles.... Leuven, 1821.
 • Limburg: THOMASSIN, Instruction sur les nouvelles mesures publiée par ordere du ministre de l'Intérieur. Liege, jaar X. Gebruikt gegevens van de "Commission".
 • Frans-Vlaanderen: 'Tableau de comparaison des anciennes mesures en usage dans le Département du Nord avec celles du système métrique', in: Annales de l'Est et du Nord, II(1906) pp. 542-556.
 • A. WIJFFELS, 'Maten en Gewichten', in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, dl. I, pp. 1-15.
 • M.J. TITS-DIEUAIDE, 'La conversion des mesures anciennes en mesures métriques, ...' in: Contributions a l'histoire économique et sociale, dl. II, 1963, pp. 31-89.
 • G. BIGWOOD, 'Notes sur les mesures a blé dans les Anciens Pays-Bas', in: Annales de Soc. d'Archéologie de Bruxelles, XIV, 1905, pp. 6-55.