Colofon | ContactEN | FR

Liberaal Archief

Het Liberaal Archief is het centrale archief voor de liberale beweging in België/Vlaanderen. Het werd opgericht te Gent in 1982 en is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als archief- en documentatiecentrum.

Het Liberaal Archief heeft als wetenschappelijke instelling tot doel het verzamelen, bewaren en ontsluiten van alle bronnenmateriaal over de liberale beweging in België/Vlaanderen van het begin van de 19de eeuw tot heden. Dit bronnenmateriaal omvat zowel archivalia stricto sensu als boeken en brochures, kranten en periodieken, foto's, affiches, vlaggen en museale stukken.