Colofon | ContactEN | FR

Genealogische software

Genealogisch onderzoek leent zich bij uitstek voor computergebruik: per persoon wordt een aantal gegevens genoteerd en die persoon krijgt vervolgens een plaats in een netwerk van relaties.

Een genealoog kan tegenwoordig kiezen uit bijna duizend verschillende programma's. Bij de keuze voor een bepaald programma spelen heel wat zaken een rol: de taal, de kostprijs, het aantal gegevens dat kan worden opgeslagen, de aanwezigheid van een GEDCOM-standaard, de exportmogelijkheden enzovoort.

De belangrijkste programma's zijn:

Een uitgebreide lijst met genealogische software vind je op de website Gentools.

Maak een weldoordachte keuze bij de aanschaf van een programma. De checklist van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag kan daarbij als leidraad fungeren.