Colofon | ContactEN | FR

Database Akten West-Vlaanderen

Dit vrijwilligersproject loopt al sinds 1999 in het Rijksarchief Brugge. In de loop der jaren werkten verschillende vrijwilligers eraan mee, waaronder ook enkelen vanuit het Rijksarchief Kortrijk.

De oorspronkelijke bedoeling was het repertoriëren en ontleden in een databank van alle West-Vlaamse 19de-eeuwse huwelijksakten. Na verloop van tijd werden ook andere gegevens opgenomen, uit andere akten van de registers van de burgerlijke stand (geboorten en overlijdens) en uit akten van de parochieregisters, uit staten van goed, erfenisaangiften, enz.

Niet alleen genealogen overal ter wereld kunnen hieruit een schat aan informatie puren, ook universitaire middens maken er dankbaar gebruik van voor historisch-demografisch onderzoek.