Colofon | ContactEN | FR

Centraal Bureau voor Genealogie

Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag vormt een goed startpunt voor onderzoek in Nederland. Via de catalogus op de website kun je onder andere nagaan naar welke families al onderzoek is gedaan en welke bronnen het CBG in de collectie heeft. Een deel van deze bronnen is online raadpleegbaar via de Digitale studiezaal. Daarnaast beheert het CBG de websites WieWasWie, de Nederlandse Familienamenbank, StamboomNederland en de Heraldische DataBank.

Op WieWasWie kun je zoeken in de collecties van archiefinstellingen uit heel Nederland. Op dit moment vind je er gegevens uit kerkelijke registers, scheepssoldijboeken van de VOC, memories van successie, burgerlijke stand en bevolkingsregisters.

De Nederlandse Familienamenbank verschaft informatie over de geschiedenis en verklaring van in Nederland voorkomende familienamen. Op deze website kun je tevens nagaan wat de regionale spreiding was van de familienamen in de jaren 1947 en 2007.

StamboomNederland fungeert als e-depot voor digitale stambomen.

Via de Heraldische DataBank wordt de rijke Nederlandse familieheraldiek in kaart gebracht. Zowel moderne als historische wapenafbeeldingen zijn op naam toegankelijk gemaakt.