Colofon | ContactEN | FR

AMVC-Letterenhuis

Het Letterenhuis is het centrale literatuurarchief van Vlaanderen. Niet alleen schrijversarchieven, maar ook archieven van literaire tijdschriften en uitgeverijen worden er bewaard. Dat materiaal wordt met zorg bewaard, als grondstof voor boeiende biografieën, literatuurgeschiedenissen, wetenschappelijke publicaties en verantwoorde tekstedities van werken uit de Vlaamse literatuur. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden kunnen de collectie van het Letterenhuis raadplegen in de leeszaal.

Agrippa, de databank van het AMVC-Letterenhuis, kan je ook via het web raadplegen. In Agrippa kan je opzoeken over welke personen, verenigingen en onderwerpen het Letterenhuis documentatie- en archiefmateriaal bezit. Je kan ook zoeken in de deelcatalogi affiches, brieven, foto’s, handschriften en iconografie.