Colofon | ContactEN | FR

Tools

Archiefbank Vlaanderen

Onlinedatabank van private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen.

Ariadne

Overzicht van genealogische databanken en documenten.

BEA-databank

‘Belgische Emigranten naar Amerika’-databank.

Bidprentjes Archief

Particuliere bidprentjesdatabank, regio Limburg.

Bronbewerkingen Nl. en België

Overzicht van online beschikbare bewerkingen van archiefbronnen.

Database Akten West-Vlaanderen

Databank West-Vlaamse 19de-eeuwse akten en meer.

Digitale historische kranten

Overzicht van online beschikbare historische kranten.

Familienaam.be

Handig hulpmiddel bij het opsporen van je familiegeschiedenis.

Forum familie- en heemkunde

Voor al je vragen over familiegeschiedenis.

Genealogisch vocabularium

Uitgebreide woordenlijst met genealogische termen.

Genealogische Latijnse termen

Selectie van frequent voorkomende genealogische Latijnse termen.

Genealogische software

Genealogische gegevens bewaren en presenteren met behulp van software.

Genealogische tijdschriften

Overzicht van genealogische tijdschriften in binnen- en buitenland.

Genealogische trefwoordenlijst

Nederlandse trefwoorden en begrippen uit genealogische bronnen.

Geneanet

Website waarop familiekundigen hun onderzoek aanbieden.

Gezinskaart

Steekkaart voor het noteren van gezinsgegevens.

Grafmomumenten opzoeken

Ga op zoek naar het graf van je voorouders met deze websites.

Heemkundige tijdschriften

Wegwijzer voor het opzoeken van artikels in heemkundige tijdschriften.

Kwartierstaat

Opstelling van genealogische gegevens van al je voorouders.

Lexicum van Frans-Vlaanderen

Toponymisch lexicum Nl.-Frans van Frans-Vlaanderen.

Nummeringssystemen

Genealogische nummeringsystemen om je relaties voor te stellen.

ODIS-databank

Een databank over intermediaire structuren in Vlaanderen en Europa.

Online indices en klappers

Online indices en klappers van Familiekunde Vlaanderen.

Oude maten en gewichten

Naslagwerk van oude maten, gewichten en muntstelsels.

Oude vleivormen

Overzicht van oude vleivormen en varianten van voornamen.

Persoonsfiche

Steekkaart voor het noteren van persoonsgegevens.

Privacywet

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Symbolen en afkortingen

Handig overzicht van genealogische symbolen en afkortingen.

Vele Handen

Platform voor archiefinstellingen om documenten te laten indexeren.

Waar kom jij vandaan?

Handleiding voor personenonderzoek met verwijzingen naar archieffondsen.

WieWasWie

Online platform met persoonsgegevens van erfgoedinstellingen in Nederland.

Zoekmachines FV Brussel

Handig overzicht van diverse doorzoekbare databanken.

Zoekwijzers Rijksarchief

Zoekwijzers rond thematische onderwerpen van het Rijksarchief.