Colofon | ContactEN | FR

Stap 4: Gegevens bewaren en presenteren


De resultaten van de opzoekingen worden op een rijtje gezet...

Houd alle gegevens zorgvuldig bij tijdens je opzoekingen. Ga daarbij systematisch te werk. Naast het resultaat van al je speurwerk, noteer je best ook waar je gezocht hebt (websites, archieven, bibliotheken) en wat je daar precies hebt gevonden. Zelfs wanneer je zoektocht in een archief of op een website niets opleverde, loont het de moeite dit in een logboek te registreren. Dit bespaart je niet alleen dubbel werk, maar verhoogt ook de betrouwbaarheid van je opzoekingen.

De gegevens van je voorouders kan je op verschillende manieren bijhouden:

Op papieren of digitale steekkaarten, persoonsfiches en gezinskaarten

Tips:

 • Houd goed bij waar je de informatie vandaan haalde en neem nooit zomaar een bronverwijzing over.
 • Wees consequent in de manier waarop je gebruikte literatuur (boeken, artikelen, websites,…) en bronnen annoteert (d.i. hen bibliografisch citeert).

Met speciale software

Er bestaan verschillende goede computerprogramma’s waarin je alle gevonden gegevens kunt opslaan. Een gratis en gebruiksvriendelijk Nederlandstalig programma is Aldfaer.

Voor wie wil betalen, is de keuze nog ruimer. Denk goed na bij de aanschaf van een computerprogramma. Zo is de aanwezigheid van een ‘Gedcom-module’ belangrijk om de uitwisseling met andere programma’s mogelijk te maken. De checklist van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag helpt je om een doordachte keuze te maken.

Tips:

 • Hou rekening met de beperkte houdbaarheid van softwarepakketten. Nieuwe besturingssystemen van je computer maken oude versies soms onbruikbaar. Zorg dus regelmatig voor een update.
 • Voorzie altijd een back-up van je gegevens.

Wil je de verwantschap tussen je voorouders op een verzorgde manier presenteren? Dan kan je eveneens gebruik maken van deze gespecialiseerde software. Verwantschap kan je op verschillende manieren weergeven, afhankelijk van de gekozen werkwijze en je eigen interesses.

 • Opklimmen in je afkomst (zoeken van ascendenten):
  • Stamreeks: enkel mannelijke voorouders worden opgenomen.
  • Kwartierstaat of vooroudertafel: bevat alle voorouders, zowel mannelijke als vrouwelijke. Hiermee start je best je onderzoek (zie stap 1). Ervaren genealogen gebruiken een specifiek nummeringssysteem waarbij mannen met een even en vrouwen met een oneven cijfer worden aangeduid.
 • Afdalen vanuit een voorouder (zoeken van descendenten):
  • Genealogie (stamboom): alle afstammelingen met dezelfde familienaam vertrekkend vanuit één koppel worden in beeld gebracht.
  • Parenteel: bevat alle nakomelingen, zowel mannelijke als vrouwelijke, van een bepaald ouderpaar.

Op internet

Door online de gegevens van je voorouders te bewaren, vermijd je niet alleen dat ze verloren gaan door computerproblemen, maar kan je ze meteen ook ter beschikking stellen van andere genealogen.

Daarnaast bestaan er nog talrijke voorbeelden uit binnen- en buitenland die echter niet allemaal even betrouwbaar zijn.

Tips:

 • Lees steeds aandachtig de gebruikersovereenkomst voor je je registreert op een site. Moet je al dan niet betalen? Hoe lang loopt het abonnement? Welke mogelijkheden biedt de site?
 • Hou steeds rekening met privacyregels: gegevens van nog levende personen mogen niet zonder hun toestemming gepubliceerd worden.

Ga verder naar stap 5 »


Meer weten?

 • J. Roelstraete, 'Rubriek voor beginners: van steekkaart tot familiegeschiedenis', Vlaamse Stam 39 (2003) 322-327.

Over Aldfaer (versie 4.2.)

 • R. Balhan en R. van Drie, De stamboom van je familie op computer. Ontdek jouw verborgen verleden (2011).