Colofon | ContactEN | FR

Hulpwetenschappen

Chronologie

De chronologie bestudeert de diverse wijzen om de tijd te meten.

Dialectologie

De dialectologie bestudeert de diverse dialecten in een bepaalde streek.

DNA-onderzoek

DNA-onderzoek vertelt meer over familie- en migratiegeschiedenis.

Geografie

De geografie bestudeert de ruimtelijke orde van en op het aardoppervlak.

Heraldiek

De heraldiek bestudeert de oorsprong en de betekenis van wapenschilden.

Metrologie

De metrologie bestudeert lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten.

Naamkunde

De naamkunde bestudeert (oude) persoons- en plaatsnamen.

Numismatiek

De numismatiek bestudeert geld, zowel munten als bankbiljetten.

Paleografie

De paleografie bestudeert (oude) handgeschreven teksten.

Zegelkunde

De zegelkunde is de studie van zegels naar vorm, inhoud en bestemming.