Colofon | ContactEN | FR

Geografie

De geografie (of aardrijkskunde) is de wetenschappelijke discipline die de natuur en de door de mens in het landschap aangebrachte wijzigingen (de cultuur) bestudeert. De geografie vindt onder meer haar neerslag in kaarten, die zeer bruikbaar zijn voor familiekundigen.

Zowel hedendaagse als historische geografische kaarten zijn handig bij het onderzoek naar je familiegeschiedenis. Voor België werden een groot aantal geografische kaarten digitaal online ter beschikking gesteld via Geopunt. Je kan er luchtfoto-opnames van de afgelopen twintig jaar bekijken evenals topografische en kadastrale kaarten uit de 18de en 19de eeuw, meer bepaald de kaarten van Fricx (1712), Ferarris (1777), Vandermaelen (1846-1854) en Popp (1842-1879). Aan de hand van Geopunt kan de historische geografische evolutie onderzocht worden van een bepaald gebied, of kan je zien hoe de percelen waar je voorouders woonden eruit zagen in het verleden. Ook thans verdwenen hoeven en stratenpatronen kunnen hiermee geïdentificeerd worden.

Ook de Poppleggers werden deels gedigitaliseerd in de POPPKAD-databank: het gaat om namen van eigenaars, vruchtgebruikers en erfpachters van vastgoed gelegen in de provincies Antwerpen, Brabant, Henegouwen en Oost-Vlaanderen op een gegeven moment in de periode 1858-1873. Een nuttig instrument dus voor genealogen en andere vorsers.

Een onderzoekstak op het kruispunt van geschiedenis en architectuur is het historische huizenonderzoek. Daarbij wordt de geschiedenis van een bepaald huis bestudeerd doorheen de tijd. De historiek van de huizen in de stad Brugge is hiervan een voorbeeld. Het FelixArchief bundelde de belangrijkste bronnen voor huizengeschiedenis in de brochure Wat een huis vertelt. Je kan hiermee stap voor stap je onderzoek voorbereiden.

Voor de Nederlandse historische geografie is er HisGis en watwaswaar.nl.