Colofon | ContactEN | FR

Dialectologie

De dialectologie bestudeert de diverse dialecten in een bepaalde streek. Aangezien de hedendaagse spreektaal aanzienlijk verschilt met de spreektalen uit het verleden, is de kennis van streekdialecten nodig bij het lezen en interpreteren van historische teksten die werden geschreven in de volkstaal. Een streekdialect heeft immers ook een invloed op de betekenis en de schrijfwijze van woorden.

Dialectwoorden: beluister het dialect van jouw (geboorte)streek via www.dialectloket.be
 
'Stemmen uit het Verleden' is de verzameling dialectbanden die de Universiteit Gent in de loop van de jaren 1960 en 1970 verzameld heeft. In totaal loodsen 783 opnames op 550 plaatsen in ons land je door de levensverhalen van honderden sprekers geboren rond de eeuwwisseling van de 19e en de 20e eeuw. De hele verzameling opnames werd gedigitaliseerd. De geluidsfragmenten bieden een boeiende inkijk in het levensverhaal en de zielenroerselen van mensen uit jouw buurt in hun authentieke dialect.