Colofon | ContactEN | FR

Tools en hulp bij het migratiedossier

Archiefnet

Zoekservice voor websites van archiefdiensten in Nl. en Vlaanderen.

Archieven.nl

Indrukwekkend archiefportaal van Nederland.

Archives Départementales du Nord

Archiefinstelling van Noord-Frankrijk met talloze genealogische bronnen.

BEA-databank

‘Belgische Emigranten naar Amerika’-databank.

Bronbewerkingen Nl. en België

Overzicht van online beschikbare bewerkingen van archiefbronnen.

Castle Garden

Overzicht van passagierslijsten, bestemming New York.

CDHF

Frans genealogisch centrum, departement Haut-Rhin.

CEGF

De oudste genealogische vereniging van Frankrijk.

Centraal Bureau voor Genealogie

Kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek in Nederland.

CGM

Centrum voor de Geschiedenis van Migranten.

Delpher Kranten

Uitgebreide selectie van Nederlandse kranten.

Ellis Island

Overzicht van passagierslijsten, bestemming New York.

FFG

Franse genealogische koepelorganisatie.

Gallica

Digitaal portaal van de nationale bibliotheek van Frankrijk.

Geheugen van Nederland

Beeldbank met collecties van musea, archieven en bibliotheken.

Genealogisch onderzoek in de VS

Overzicht van genealogische portaalsites in de VS.

Génériques

Franse organisatie gericht op genealogie en immigratie.

HoGenDa

Hollandse Genealogische Databank van Ons Voorgeslacht.

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst, vreemdelingenbeleid in Nederland.

Informatiecentra Nederland

Overzicht van historische informatiecentra in Nederland.

Internet Archive

Toegang tot o.m. censusregisters, passagierslijsten enz.

LAC / BAC

Library and Archives Canada of Bibliothèque et Archives Canada.

Meertens Instituut

Instituut gericht op de Nederlandse taal en cultuur.

NARA

National Archives and Records Administration, Verenigde Staten.

Nationaal Archief

Het 'nationaal geheugen' van Nederland.

Naturalisaties in Nederland

Onderzoeksgids voor het vinden van naturalisaties in Nederland.

Nederlandse Familienamenbank

Informatie over familienamen in Nederland.

NGV

Nederlandse Genealogische Vereniging met regionale afdelingen.

NIGS

National Institute for Genealogical Studies, Canada.

Ons DNA

Snel wegwijs in de Nederlandse archieven.

Petites Belgiques

Staalkaart van informatie over Belgen in Noord-Franse archieven.

Pioneer Immigrants Database

Database van migratieverhalen met bestemming Verenigde Staten.

Red Star Line Museum

Het verhaal over de historische migratie van Europa naar Amerika.

SSEW

Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, Nederland.

StamboomNederland

Uitgebreid digitaal depot met stamboomgegevens.

Steve Morse

Zoekformulieren op passagierslijsten, scheepslijsten en censussen.

Vijf Eeuwen Migratie

Informatie over de geschiedenis van migratie naar Nederland.

WieWasWie

Online platform met persoonsgegevens van erfgoedinstellingen in Nederland.

Zoekwijzers Rijksarchief

Zoekwijzers rond thematische onderwerpen van het Rijksarchief.