Colofon | ContactEN | FR

Migratie tussen stad en platteland in Vlaanderen (19de eeuw)

Christa Matthys

Vanaf de late Middeleeuwen tot de zestiende eeuw behoorden de Zuidelijke Nederlanden tot de meest verstedelijkte regio’s ter wereld. Rond het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw trad echter een proces van ruralisatie op: tot negentig procent van de bevolking woonde op dat moment op het platteland. Dat had alles te maken met de tewerkstellingsmogelijkheden die de linnennijverheid op het platteland bood. Vele kleine boeren vulden hun inkomen aan met spinnen en het weven van lijnwaad, wat nadien op de markt werd gebracht. Dit zorgde ervoor dat een klein lapje grond toch een groot gezin kon onderhouden.

Landbouwers met paard en kar aan het werk op het veld
(Foto: Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis)