Colofon | ContactEN | FR

De KNIL-militairen

Een minder bekende groep migranten zijn de Belgische militairen die vanaf de 19de eeuw in dienst traden van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), dat door gebrek aan Nederlandse aanmeldingen actief buitenlandse soldaten moest werven. Geen uitzonderlijke situatie, want ook in de 17de en 18de eeuw waren er veel buitenlanders (waaronder Zuid-Nederlanders) als militair of VOC-opvarende in Nederlandse dienst.

KNIL-militairen in Nederlands-Indië, 1896
(Foto: Nationaal Militair Museum)

Het KNIL werd in de 19de eeuw opgericht en was de opvolger van het vroegere VOC-leger. Voor de aanwerving van nieuwe rekruten keek men niet alleen naar buurlanden als België en Duitsland. Ook uit het veel verder weg gelegen Ghana werden militairen in dienst genomen. Dat was noodzakelijk omdat de Nederlanders in deze tijd weinig animo hadden om naar Nederlands-Indië te gaan vanwege de hoge sterftecijfers onderweg en in de kolonie.