Colofon | ContactEN | FR

Colofon

Auteur

De bijdrage omtrent de migratie naar Nederland werd geschreven door Maarten van Bourgondiën van het Centraal Bureau voor Genealogie. Ook de beschrijving van de volgende brontypes is van zijn hand: kerkelijke registers, poorterboeken, naturalisaties, burgerlijke stand, bevolkingsregister en registers van reis- en verblijfpassen.

Download

Deze tekst is te downloaden via deze printbare pdf.

Bij verwijzing naar deze bijdrage, graag deze bronverwijzing gebruiken:

M. VAN BOURGONDIËN, ‘Dossier : Belgische migranten naar Nederland, 1750-2000’ website www.familiegeschiedenis.be, 2013.

Literatuurlijst

Wie meer wil lezen omtrent de migratie vanuit België naar Nederland tussen 1750 en 2000:

 • J.G.C.A. Briels, Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630: een demografische en cultuurhistorische studie (Sint-Niklaas 1985).
 • Sabine Jansen, Belgische migranten in Nederland, scriptie Rijksuniversiteit Utrecht, vakgroep Culturele Antropologie (1988).
 • Jos van den Borne, ‘Naturalisaties in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw’, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 46 (1992) 209-246. (http://www.scribd.com/doc/49854463/naturalisaties-1815-1849).
 • W. Wijnaendts van Resandt en J.G.J. van Booma, Repertorium DTB. Globaal overzicht van de Nederlandse doop- en trouw- en begraafregisters e.d. van voor de invoering van de Burgerlijke stand (ongewijzigde herdruk; Den Haag 1998).
 • Annemarie Cottaar, Ik had een neef in Den Haag. Nieuwkomers in de twintigste eeuw (Zwolle 1998).
 • Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Zaltbommel 2000).
 • Annemarie Cottaar en Leo Lucassen, ‘Naar de laatste Parijse mode: strohoedenmakers uit het Jekerdal in Nederland 1750-1900’, in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg 46 (2001) 45-82.
 • Marlou Schrover (eindredactie), Bronnen betreffende de registratie van vreemdelingen in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw Broncommentaren 5 (Den Haag 2002). (http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Broncommentaren/retro).
 • Gustaaf Asaert, 1585. De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders (Tielt 2004).
 • Paul Brood, Liesbeth Beelen en Geert de Kinkelder, Soldaten overzee: aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar onderofficieren en minderen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en bij het leger in West-Indië (1815-1949) (Den Haag 2004).
 • Corrie van Eijll, Al te goed is buurmans gek: het Nederlandse vreemdelingenbeleid 1840-1940 (Amsterdam 2005).
 • Axel Buyse, ‘Vlamingen en Brabanders in het land van Rembrandt - In de Nederlandse geschiedschrijving ontbreekt het besef hoezeer onze voorspoed in de Gouden Eeuw en daarna te maken had met de massale en hoogwaardige immigratie vanuit de Zuidelijke Nederlanden’, in: Neerlandia jrg. 111, nr. 3 (2007).
 • Herman Obdeijn en Marlou Schrover, Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550 (Amsterdam 2008).
 • Rob van Drie, Stamboomboek (Zwolle 2010).

Extra weblinks: