Colofon | ContactEN | FR

Centraal Bureau voor Genealogie

Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag vormt een goed startpunt voor onderzoek in Nederland. Via de catalogus op de website kun je onder andere nagaan naar welke families al onderzoek is gedaan en welke bronnen het CBG in zijn collectie heeft. Een deel van deze bronnen is online raadpleegbaar via de Digitale studiezaal. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Algemeen Politieblad, waarin informatie kan worden gevonden over uitgezette en toegelaten vreemdelingen uit de periode 1852-1893. Daarnaast beheert het CBG de websites WieWasWie, de Nederlandse Familienamenbank, StamboomNederland en de Heraldische DataBank.

Aantekening in het Algemeen Politieblad uit 1858 van de uitzetting van een 26-jarige Belgische geweermaker. Via de Digitale Studiezaal van het CBG (bereikbaar via de online catalogus) kun je meer van dit soort gegevens vinden
(Foto: Centraal Bureau voor Genealogie)

Op WieWasWie kun je zoeken in de collecties van archiefinstellingen uit heel Nederland. Op dit moment vind je er gegevens uit kerkelijke registers, scheepssoldijboeken van de VOC, memories van successie, burgerlijke stand en bevolkingsregisters.

De Nederlandse Familienamenbank verschaft informatie over de geschiedenis en verklaring van in Nederland voorkomende familienamen. Op deze website kun je tevens nagaan wat de regionale spreiding was van de familienamen in de jaren 1947 en 2007.

StamboomNederland fungeert als e-depot voor digitale stambomen. Hierin vind je mogelijk ook gegevens van naar Nederland gemigreerde familieleden.

Via de Heraldische DataBank wordt de rijke Nederlandse familieheraldiek in kaart gebracht. Zowel moderne als historische wapenafbeeldingen zijn op naam toegankelijk gemaakt.