Colofon | ContactEN | FR

Bronnen

Een deel van de Belgische migranten verbleef slechts kort in Nederland, terwijl anderen hier een geheel nieuw bestaan opbouwden. In beide gevallen kunnen hun sporen in tal van Nederlandse archiefbronnen worden teruggevonden. Deze bronnen zijn in toenemende mate op internet raadpleegbaar. In eerste instantie zijn vooral de volgende bronnen van belang: kerkelijke registers, poorterboeken, naturalisaties, burgerlijke stand, bevolkingsregister en registers van reis- en verblijfpassen.