Colofon | ContactEN | FR

Belgische migranten naar Nederland, 1750-2000

Maarten van Bourgondiën

Tussen de huidige buurlanden België en Nederland kunnen in de schriftelijke bronnen al vanaf de middeleeuwen migratiebewegingen worden waargenomen. Denk bijvoorbeeld aan de Vlaamse ambtenaren die in de Bourgondisch-Habsburgse tijd in Holland werkzaam waren. Beide regio’s vielen destijds onder dezelfde landsheer, die mede via de uitwisseling van ambtenaren en het stimuleren van de vorming van een bovengewestelijke aristocratie probeerde om zijn territoria samen te smeden tot één geheel.

De Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden
(Uit: H. Hettema, Historische Schoolatlas (3e druk; Zwolle 1901))

De omvang van de migratiestromen en de redenen voor vertrek waren divers, maar in veel gevallen speelden economische en/of politieke omstandigheden een belangrijke rol. Zo werden de twee bekendste migratiegolven vanuit België naar Nederland veroorzaakt door een oorlogssituatie: de komst van 100.000 tot 150.000 Vlamingen, Brabanders en andere Zuid-Nederlanders ten tijde van de Nederlandse Opstand tegen Spanje en de bijna één miljoen Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.