Colofon | ContactEN | FR

Colofon

Auteur

De bijdrage omtrent de migratie tussen België en Frankrijk in de 19de en 20ste eeuw werd geschreven door Saartje Vanden Borre. Ook de beschrijving van de volgende brontypes is van haar hand: Verplichte vreemdelingenregistratie, Nationaliteitstoekenning van vreemdelingen, geboren op niet-Franse bodem, Nationaliteitsverwerving voor nakomelingen van migranten, geboren op Franse bodem, Verblijfsvergunning, Verenigingsaangiftes.

Download

Deze tekst is te downloaden via deze printbare pdf.

Bij verwijzing naar deze bijdrage, graag deze bronverwijzing gebruiken:

S. VANDEN BORRE, ‘Dossier : migratie tussen België en Frankrijk (19de-20ste eeuw),’ website www.familiegeschiedenis.be, 2013.

Literatuurlijst

Wie meer wil lezen omtrent de migratie tussen België en Frankrijk in de 19de en 20ste eeuw:

  • Les étrangers en France. Guide des sources d’archives publiques et privées. XIXe-XXe siècles, Génériques – Directions des Archives de France, 3 volumes, Parijs, 1999.
  • Voor de indeling van archieven in Frankrijk is er het artikel van PAPIN K., ‘Wanorde scheppen waar orde heerst. Over hoe archieven in Frankrijk werden geklasseerd,’ in: Westhoek, 28 (2) (2012), 229-249.
  • Het standaardwerk rond Belgische migratie naar Noord-Frankrijk is LENTACKER F., La frontière franco-belge. Étude géographique des effets d’une frontière internationale sur la vie de relations, Rijsel, 1974.
  • Het standaardwerk rond de Franse nationaliteitswetgeving is WEIL P. Qu’est-ce qu'un français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Parijs, 2005.
  • Een Nederlandstalig boek met onder andere een hoofdstuk over nationaliteitswetgeving, specifiek toegepast op Belgische migranten in Frankrijk is VANDEN BORRE S., Vreemden op vertrouwd terrein. Het sociaal-culturele leven en de integratie van Belgische migranten in het Noorden van Frankrijk (1850-1914), Gent, 2012.