Colofon | ContactEN | FR

Nederland: Zeeuwen gezocht

De Belgische vluchtelingen vluchtten onder andere naar Zeeland. Sinds 2014 kunnen deze opgezocht worden in de databank Zeeuwen Gezocht, een initiatief van het Zeeuws Archief. Het gaat om ongeveer 50.000 inschrijvingen in 49 (voormalige) gemeenten. Er waren drie soorten registraties: registratie van verblijf, registratie van ondersteuning, en gedrukte lijsten. De beschikbare gegevens verschillen per registratiewijze: afkomst, datum van aankomst en vertrek, beroep, burgerlijke stand… De documenten kunnen via de databank digitaal geraadpleegd worden.