Colofon | ContactEN | FR

Nederland: vrijgeleiden

Er bestaat geen volledige lijst van de Belgische vluchtelingen in Nederland. Toch kunnen velen onder hen teruggevonden worden aan de hand van de vrijgeleiden. Een vrijgeleide (of laissez-passer) werd gegeven aan wie in oorlogstijd de grens overstak. In 1919 kregen de Belgen die weer naar huis keerden en de Nederlandse grens over moesten steken zo’n vrijgeleide. Reeds 2.075 vrijgeleiden kunnen geraadpleegd worden via de website van het Rijksarchief. Personen worden met geboortedatum en -plaats vermeld. Soms worden ook andere gezinsleden vermeld, of de weg langs waar ze terugkeerden. Vaak is er ook een foto aanwezig. Aan de hand van deze vrijgeleiden kan nagegaan worden waar iemand tijdens de oorlog verbleef, wat een goed startpunt is om verder in lokale archieven te zoeken.