Colofon | ContactEN | FR

Nederland: Nationaal Archief

Het Nationaal Archief in Nederland heeft heel wat archiefdocumenten met betrekking tot vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in zijn bezit. Onder andere in de archieven van de Generale Staf zijn documenten te vinden over opvang en huisvesting van vluchtelingen en over de internering van de militairen. Ook documenten over het vertrek van een groot aantal Belgische vluchtelingen naar Engeland kunnen gevonden worden in de archieven van de Generale Staf. Daarnaast is in het Nationaal Archief het fonds van het Centraal Vluchtelingen Comité aanwezig, dat vluchtelingen van werk, onderwijs, huisvesting en voeding voorzag. Het Comité hield zich soms ook bezig met gezinshereniging. Het merendeel van dit fonds bestaat uit brieven, maar het is niet compleet.