Colofon | ContactEN | FR

Nederland: bevolkingsregisters voor een tijdelijk verblijf in Amsterdam

Het stadsarchief van Amsterdam digitaliseerde de bevolkingsregisters voor een tijdelijk verblijf. Daartussen bevinden zich ook die van de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de alfabetisch geordende registers kunnen naam, geboortedatum, woonplaats in Amsterdam, woonplaats in België, datum van aankomst en datum van vertrek nagegaan worden. Echtgenotes en kinderen worden in hetzelfde vak als het gezinshoofd geplaatst.