Colofon | ContactEN | FR

Groot-Brittannië: the Central Register of War Refugees

Bij aankomst in Groot-Brittannië werden de Belgische vluchtelingen niet altijd geregistreerd, en wanneer dit gebeurde, was dit niet volgens een standaard registratieformulier. Pas vanaf 28 november 1914, wanneer het vanaf zestien jaar verplicht werd om geregistreerd te worden als vluchteling, zou dit verbeteren. Uiteindelijk zouden bijna alle Belgische vluchtelingen geregistreerd worden. Dit omvangrijke archief van individuele dossiers en registratieformulieren bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief en maakt het mogelijk om het verloop van het verblijf van vluchtelingen bloot te leggen. De dossiers en formulieren zijn alfabetisch geordend, maar gezinnen en hun bedienden worden meestal bij elkaar gehouden.