Colofon | ContactEN | FR

Frontblaadjes

De soldaten aan het front gaven eigen frontblaadjes uit. Ze waren vaak streekgebonden en bevatten zeer veel informatie over het thuisfront: geboorten, overlijdens, huwelijken, feesten, maar ook voedselvoorraden, liefdadigheid, wat de bezetter zoal deed, de prijzen van grondstoffen en voedingsmiddelen, en de vluchtelingen die kwamen. Internationale gebeurtenissen werden zelden beschreven, met uitzondering van de vluchtelingenstromen. Omdat frontblaadjes zo streekgebonden zijn, zijn ze ook zeer persoonlijk. Namen komen vaker terug, waardoor het via frontblaadjes mogelijk wordt om het wel en wee van soldaten, burgers, vluchtelingen en gevangenen te volgen. De grootste collectie Vlaamse frontblaadjes bevindt zich in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, in 1940 geschonken door verzamelaarster Alexis Verbouwe en ondertussen volledig gedigitaliseerd.