Colofon | ContactEN | FR

Belgische kranten en periodieken in het binnen- en buitenland

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verschenen er verschillende Belgische kranten in het buitenland. Le XXème Siècle in Frankrijk, L’Independance belge en De Stem uit België in Groot-Brittannië en het Belgisch Dagblad in Nederland zijn de bekendste voorbeelden, maar zeker niet de enige. In de kranten verscheen vaak nieuws over vluchtelingen, wat het een uitstekende bron maakt om te achterhalen wie waar verbleef en wat ze doormaakten.
Verschillende instellingen hebben zich ingezet om de oorlogskranten te digitaliseren. Het CEGESOMA heeft in het kader van het project The Belgian War Press honderden clandestiene kranten gedigitaliseerd en online geplaatst. Het VIAA publiceerde in samenwerking met verschillende cultureel-erfgoedinstellingen 360.000 pagina’s aan oorlogskranten op de website Het Archief. Het Nederlandse IISG plaatste dan weer de krantjes van de vluchtelingen in interneringskampen online. Ook enkele Britse, Russische en Duitse kranten zijn hier beschikbaar.

Veel andere krantenarchieven zijn ook reeds gedigitaliseerd en online gepubliceerd. Zo kan je ook in de digitale archieven van de Gazet van Antwerpen en de Vooruit nieuws over vluchtelingen vinden. Andere kranten vind je bijvoorbeeld via de Abraham-catalogus van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek of via Belgica Press van de Koninklijke Bibliotheek.

Voor een lijst van Belgische kranten en periodieken die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het buitenland verschenen, zie: Leroy Marie, La presse belge en Belgique libre et à l'étranger en 1918, Leuven: Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, 1971.