Colofon | ContactEN | FR

Gastvrij onthaal

In het begin van de oorlog werden de Belgische vluchtelingen heel hartelijk onthaald, want ze werden gezien als slachtoffers van Duitse wreedheden. Dit gebeurde voornamelijk lokaal door het Rode Kruis en parochies, maar ook door hulpcomités die vanaf augustus 1914 opgericht werden. Het grootste hulpcomité was L’Oeuvre du Cirque de Paris, dat na vier maanden oorlog al 30.000 vluchtelingen geholpen had en voornamelijk bekend is omdat het een inlichtingendienst oprichtte om gezinnen te herenigen. Vele departements- en gemeenteraden beslisten in diezelfde periode om de vluchtelingen een bedrag toe te kennen als steun. Vanaf december 1914 zou de Franse overheid dit zelf doen. De vluchtelingen, die vaak bij gezinnen ondergebracht waren, konden deze gezinnen dus vergoeden voor hun verblijf. De financiële steun van de overheid zou doorheen de hele oorlog blijven bestaan. Daarnaast stelde ook de Franse overheid vanaf 1915 lijsten op van vluchtelingen en plaatsen waar ze heengingen.

De integratie verliep niet altijd even gemakkelijk. Door de financiële steun werden ze vaak gezien als profiteurs. Daarnaast bleven veel Belgen vasthouden aan producten zoals boter en koffie. In Frankrijk werden deze echter als luxeproducten beschouwd. De Fransen meenden dat de Belgen, door nog steeds koffie en boter te gebruiken, bijdroegen aan de inflatie. Toch waren er in Frankrijk minder problemen dan in andere landen. In het Noorden van Frankrijk werkte men bijvoorbeeld al langer met Vlaamse seizoenarbeiders, waardoor de Belgische vluchtelingen er gemakkelijker geaccepteerd werden.