Colofon | ContactEN | FR

Colofon

Familiegeschiedenis.be kwam tot stand in het kader van het cultureel-erfgoedproject 'Mijn Verloren Land. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn familie?', een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) en Familiekunde Vlaanderen vzw met de steun van de Vlaamse Overheid, Heemkunde Vlaanderen vzw, Amsab-ISG en het Rijksarchief in België.

Het project ‘Mijn verloren land’ liep van september 2011 tot september 2012 onder leiding van prof. dr. Christophe Verbruggen. Dr. Nele Provoost was als wetenschappelijk medewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en praktische uitwerking ervan. De technische realisatie van de website was in handen van Amsab-ISG en gebeurde met behulp van Drupal. Mario Van Driessche ontwierp het logo en de lay-out. Voor dit laatste baseerde hij zich op een Drupal-theme van ThemeShark (NeptuneThemes).

Het project werd inhoudelijk en vormelijk begeleid door een stuurgroep bestaande uit:

 • Julie Carlier (UGent)
 • Fien Danniau (UGent-IPG)
 • Bart De Nil (FARO. Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed)
 • Isabelle Devos (UGent)
 • Wilfried Devoldere (Familiekunde Vlaanderen vzw)
 • Lucie Verachten (Algemeen Rijksarchief Brussel)
 • Paule Verbruggen (Amsab-ISG)
 • Tijl Vereenooghe (Heemkunde Vlaanderen vzw)
 • Valerie Vermassen (Familiekunde Vlaanderen vzw, nu Davidsfonds)
 • Walter Ysebaert (VUB)

Sinds oktober 2012 wordt de website beheerd door Familiekunde Vlaanderen / Histories.

De inhoudelijke verdere uitbouw van de website staat onder leiding van een webredactie, die bestaat uit de leden van de vroegere projectstuurgroep (uitgezonderd Julie, Lucie en Tijl), aangevuld met:

 • Bram Beelaert (Red Star Line Museum)
 • Marie-Charlotte Le Bailly (Red Star Line Museum)
 • Annelies Coenen (Algemeen Rijksarchief Brussel)
 • Jan Geypen (Familiekunde Vlaanderen vzw)
 • Romboud Nijssen (Rijksarchief Hasselt)
 • Inge Schoups (FelixArchief Antwerpen)
 • Davy Verbeke (UGent-IPG)
 • Reinoud Vermoesen (Universiteit Antwerpen)

Verantwoording tekst en beeld

De stap-voor-staphandleiding kwam tot stand op basis van bestaande handleidingen stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. In hoofdzaak werd geput uit Johan Roelstraete, Je stamboom, je familiegeschiedenis. Stap voor stap (Leuven 2006). De videotutorials werden ontwikkeld door het productiehuis Kadanja.

Voor de rubriek ‘bronnen belicht’ werd eveneens van bovenstaand werk gebruik gemaakt. Daarnaast werd inspiratie gehaald uit Henri Vannoppen, De stamboom en geschiedenis van uw familie. Complete en praktische gids voor het reconstrueren van uw familieverleden (Aartselaar 2004); Johan Roelstraete, ABC van de genealogie (Brussel 2012) en academische bronnenoverzichten zoals Jan Art e.a. (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente, 3 dln. (Gent 1995); Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche (reds.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-20ste eeuw (Brussel 1999) en Nele Bracke, Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945) (Gent 2000).

Vertrekpunt van de tools en links was het alfabetisch compendium van Roelstraete, verder aangevuld met nuttige hulpinstrumenten. Daarnaast werd voor de hulpwetenschappen ook het derde deel van Jan Art, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeenten (Gent 1995) gebruikt.

Het beeldmateriaal voor de website (tenzij anders aangegeven) werd aangeleverd door het Rijksarchief in België, het Stadsarchief Brugge en privépersonen.

© De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing van alle teksten, foto’s, tekeningen of andere auteursrechtelijk beschermde werken op deze website is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de auteursrechthebbende. Voor gebruik van het beeldmateriaal dient contact te worden opgenomen met de collectiebewaarder vermeld in het onderschrift. Bij het verkrijgen van toestemming en het achterhalen van de rechten van de tekst en afbeeldingen is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks onvolkomenheden vastgesteld worden, dan wordt verzocht contact op te nemen via info@historiesvzw.be.