Colofon | ContactEN | FR

Soldatenbrief uit de Napoleontische Oorlogen

Brief van Jan Francais Van Moijnen aan zijn zus, 12 juni 1810. In de brief beschrijft hij de verplaatsingen die hij de voorbije periode gemaakt heeft (Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis, Familiekunde Vlaanderen vzw).

Periode

Tijdens de Napoleontische Oorlogen (1799-1815).

Bewaarplaats

Soldatenbrieven zijn terug te vinden in:

  • Rijksarchieven (in het bijzonder het Rijksarchief van Brugge)
  • Koninklijk Legermuseum
  • Documentatiecentra van Familiekunde Vlaanderen: in het Documentatie- en Studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem (Fonds Delelys) en in het West-Vlaams Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis te Oostende

Raadplegen

Doorgaans vrij raadpleegbaar in archieven of documentatiecentra.

Sommige soldatenbrieven zijn online terug te vinden (bijvoorbeeld janvanbakel.nl/brieven/introduc.htm) of werden in boekvorm uitgegeven (zie: VAN BAKEL, J., Vlaamse Soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd, Nijmegen, 1977).

Gegevens

Soldatenbrieven kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Ten eerste zijn er verschillende genealogische gegevens in te vinden. De brieven waren meestal gericht aan de ouders van de desbetreffende soldaat, waardoor de adressering meestal hun namen bevat. Vaak werd er ook verwezen naar familie, meestal broers en zussen. Daarnaast kunnen de brieven ook gebruikt worden in onderzoek naar de Napoleontische oorlogen zelf, maar dan vanuit het standpunt van de soldaten. Ze vertellen vaak over waar ze gestationeerd zijn, geven een adres mee of geven een kort verslag van wat er gebeurd is. Als laatste komt ook het dagelijks leven aan bod, zowel aan het slagveld als thuis, waardoor de onderzoeker een goed beeld kan krijgen van het reilen en zeilen binnen een gezin aan het begin van de negentiende eeuw.

Let op

  • Deze brieven waren meestal van de hand van mannen die het niet gewoon waren veel te schrijven. Daardoor kunnen er fouten in de namen geslopen zijn of onnatuurlijke zinsconstructies ontstaan zijn.
  • Er zijn verschillende soorten brieven; zo zijn er brieven die gewoon een teken van leven zijn aan het thuisfront, brieven waaruit blijkt dat bijvoorbeeld geldproblemen zijn of brieven die later gediend hebben als vrijstelling voor broers uit hetzelfde gezin.

Tip

  • De inhoud van deze brieven kan handig zijn voor sociaal-economische geschiedenis, lokale geschiedenis, mentaliteitsgeschiedenis, militaire geschiedenis...

Auteur: Ine Poelaert