Colofon | ContactEN | FR

Poorterboek (Nederland)

Poorterboek van Amsterdam, opengeslagen op een pagina uit 1586. Onder de 15 inschrijvingen bevinden zich 11 Zuid-Nederlanders (Stadsarchief Amsterdam).

Periode

Vanaf de middeleeuwen tot 1795 (in een enkel geval tot het begin van de 19de eeuw).

Bewaarplaats

Stadsarchief (al dan niet binnen regionaal historisch centrum).

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar op de studiezaal van archiefinstellingen (al dan niet ontsloten via indexen op naam).

Gegevens

Naam en voornamen van nieuwe poorter en getuigen, bedrag waarvoor het poorterschap werd gekocht, beroep en plaats van herkomst.

Let op

  • Migranten konden alleen poorter worden tegen betaling of via huwelijk met een poorterdochter.
  • Koop van het poorterschap was duur: daarom zijn lang niet alle migranten in de poorterboeken terug te vinden.

Tips

  • Ontbreken poorterboeken, dan kan de koop van het poorterschap zijn opgetekend in de stadsrekeningen (met vermelding van de namen of als anonieme verzamelpost).
  • Noteer steeds de getuigen en ga na of jouw familieleden ook als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.

Auteur: Maarten van Bourgondiën