Colofon | ContactEN | FR

Naturalisatiedossier (Verenigde Staten en Canada)

Naturalization Record van Nicoline Bongiovanni (foto door Ginger Boerkircher).

Periode

Late 18e eeuw, 19e en 20e eeuw

Bewaarplaats

Verenigde Staten: vóór 1906 regionale archiefdiensten van de verschillende Amerikaanse staten en vanaf 1906 ook het nationaal archief.

Canada: nationaal archief en dienst Citizenship and Immigration Canada in Ottawa.

Raadplegen

De naturalisatiedossiers in de Verenigde Staten tot ca. 1940 zijn bijna allemaal op microfilm gepubliceerd. De microfilms zijn ondertussen op verschillende plaatsen gratis digitaal beschikbaar. De meeste indices zijn gratis digitaal doorzoekbaar via de websites van Ancestry.com en Familysearch.org, de nationale archieven of specifieke instellingen.

Naturalisatiedossiers die voor Canada opgemaakt werden door het Department of the Secretary of State tussen 1854 en 1917 zijn helaas niet bewaard gebleven. Bij de dienst Citizenship and Immigration Canadain Ottawa is nog een index beschikbaar (met namen, verblijfsgegevens en het hof dat de naturalisatie bevestigde) over die periode. Naturalisatiedossiers vanaf 1917 worden er nog wel bewaard. Van de naturalisaties in Ontario over de periode 1828-1850 bestaan microfilms, beschikbaar in het nationaal archief.

Gegevens

Na een verblijf van minstens vijf jaar in de Verenigde Staten kon men het Amerikaans staatsburgerschap aanvragen. In de naturalisatiedossiers worden de aanvragen tot de Amerikaanse nationaliteit bewaard. Tot 1906 is de informatie die men hierin aantreft zeer verschillend van staat tot staat. In het beste geval vindt men behalve de naam van de aanvrager ook gegevens over haven en datum van aankomst, leeftijd van de immigrant, verblijfplaats en land van herkomst.

In 1906 werd het Bureau of Immigration and Naturalization (vanaf 1933 Immigration and Naturalization Services of INS genoemd) opgericht, dat een standaard aanvraagprocedure voor alle Amerikaanse staten invoerde. Niet alleen werd in alle staten hetzelfde aanvraagformulier gebruikt, maar moesten kopieën van alle dossiers naar het Bureau in Washington D.C. worden opgestuurd. Vanaf dat moment bestaat een naturalisatiedossier uit de petitie (de eigenlijke aanvraag) en een intentieverklaring. In het standaardformulier moesten de volgende gegevens ingevuld worden: personalia, huwelijkse staat, fysieke kenmerken, gezinsleden, haven, schip en datum van aankomst, land van herkomst, laatste verblijfplaats in het buitenland, vestigingsplaats, beroep, etc.

Naturalisatie was in Canada niet zo streng gereguleerd als in de Verenigde Staten. Pas in 1947 werd de Canadian Citizenship Act 1946 ingevoerd. Voordien hadden de Canadezen de Britse nationaliteit. Tot dan hoefden immigranten uit de landen van het Brits Commonwealth zich niet te naturaliseren. Immigranten uit andere Europese landen waren niet verplicht om zich te naturaliseren. Als ze dat wel deden, kregen ze tot 1947 ook de Britse nationaliteit maar alleen voor het Canadese territorium. Naturalisatie was een federale aangelegenheid. De naturalisatiedossiers tot ca. 1915 bevatten een beperkt aantal gegevens over de aanvrager. Na 1915 zijn deze uitvoeriger en bevatten behalve namen, aankomstdata en verblijfplaatsen ook gegevens als geboortedata, geboorteplaatsen, gezinsleden, etc.

Let op

  • Diverse betalende sites laten toe overkoepelend (namelijk in meerdere indices tegelijk) te zoeken naar naturalisatiedossiers, maar dergelijke zoekacties leveren ook veel ruis op en de scans van microfilms zijn over het algemeen van mindere kwaliteit. De indices op websites als Ancestry.com en Familysearch.org bevatten soms fouten.

Tips

Auteurs: Bram Beelaert en Marie-Charlotte Le Bailly