Colofon | ContactEN | FR

Naturalisatie (Nederland)

Koninklijk Besluit met betrekking tot de naturalisatie van verscheidene personen (Nationaal Archief).

Periode

Vanaf de 16de eeuw. De meeste naturalisaties dateren van na 1950.

Bewaarplaats

Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum en archief van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Raadplegen

Naturalisaties ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar op de studiezaal van archiefinstellingen. Naturalisaties jonger dan 100 jaar kunnen niet worden ingezien (beperkt openbaar).

Gegevens

Naam en voornamen aanvrager naturalisatie, leeftijd, plaats van herkomst, huidige woonplaats, militaire dienst, beroep, gezinssamenstelling en motieven voor de aanvraag en toekenning.

Let op

  • Naast naturalisaties kende men in de 19de eeuw ook aanvragen voor gelijkstelling: een migrant kreeg dan niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel diverse belangrijke burgerrechten.

Tips

  • Hoewel gemeenten vanaf 1892 niet meer verplicht waren om aanvragen voor naturalisatie en gelijkstelling te registreren, zijn in gemeentearchieven ook uit later tijd nog naturalisatieverzoeken terug te vinden.
  • Vanaf 1851 werden naturalisaties gepubliceerd in het Staatsblad. De periode 1851-1924 is op naam ontsloten via het Register Luttenberg. Na 1924 staan de naamlijsten in de jaarlijkse alfabetische registers op het Staatsblad.

Auteur: Maarten van Bourgondiën