Colofon | ContactEN | FR

Naturalisatie als gunst (Frankrijk)

Nationaliteitstoekenning van vreemdelingen, geboren op niet-Franse bodem

Lijst van naturalisatieaanvragen in Annappes, 28 december 1850 (Archives Départementales du Nord).

Periode

Negentiende eeuw en later.

Naturalisatiewetgeving was lange tijd een ongeordend kluwen. Telkens de regelgeving werd vergemakkelijkt of de vreemdelingenwetgeving werd verstrengd, kwam er een stroom van naturalisatieaanvragen op gang. De grootste zijn die van 1848 (versoepeling van de naturalisatieprocedure onder de Tweede Republiek) en die van 1888 (verstrenging van de vreemdelingenwetgeving onder de Derde Republiek).

Naturalisatie of nationaliteitstoekenning bestond tot 1889 uit twee procedures: de kleine naturalisatie of admission à domicile, en de grote naturalisatie. Tussen beide procedures zat een wachttijd die verschilt naargelang de periode (van drie tot tien jaar). Kandidaten betaalden beide dure procedures apart: veel migranten waagden zich aan de kleine naturalisatie, de admission à domicile, en vonden dat ze daarmee genoeg zekerheid hadden om een leven op te bouwen in Frankrijk. De grote naturalisatie bracht meer politieke rechten met zich mee en was vooral een zaak van bourgeoisie en ondernemers.

Bewaarplaats

Aanvragen bevinden zich in gemeentelijke archieven. Aanvragen werden samengevat doorgestuurd naar de prefectuur, met richtinggevend advies. De prefectuur stuurde ze door naar ministerie.

Raadplegen

Gemeentelijke archieven: individuele aanvragen. Chronologisch geordend volgens tijdstip van aanvraag.

Departementale archieven: registers met feitelijke gegevens. Ook lijsten met afgewezen aanvragen (soms ook kort met reden waarom).

Gegevens

Register in de Archives Départementales du Nord: datum decreet, vorm van naturalisatie, naam, voornaam, beroep, domicilie geboortedatum, geboorteplaats.

Auteur: Saartje Vanden Borre