Colofon | ContactEN | FR

Kerkelijke registers (Nederland)

Trouwinschrijving voor het gerecht van Vugt van de in Antwerpen geboren Jean Baptiste Lambert Hoffinger en de uit ’s-Hertogenbosch afkomstige Maria Anna van den Brand, 27 mei 1776 (Brabants Historisch Informatie Centrum).

Periode

Meestal vanaf de 17de en 18de eeuw. Slechts weinig 16de-eeuwse registers.

Bewaarplaats

Gemeente- en streekarchief, regionaal historisch centrum (het vroegere rijksarchief) en kerkarchief (status animarum).

Raadplegen

Registers ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar als fotokopie of op microfiche of -film op de studiezaal van archiefinstellingen (al dan niet ontsloten via alfabetische klappers op naam) of op internet (www.wiewaswie.nl en websites archiefinstellingen).

Gegevens

 • Doop: doopdatum en naam en voornamen van kind, ouders en getuigen (peter/meter).
 • Huwelijk: ondertrouw- en huwelijksdatum, naam en voornamen bruid, bruidegom en getuigen, afgeroepen huwelijkse geboden en plaats van herkomst.
 • Begrafenis: begrafenisdatum (soms ook overlijdensdatum), naam en voornamen overledene, gegevens over verwantschap, aard van de begrafenis en soms de leeftijd.
 • Lidmatenregister: naam en voornamen van de lidmaten, gegevens over verwantschap, plaats van herkomst en (soms) vertrek naar elders.
 • Status animarum: naam en voornamen van de parochianen en gegevens over verwantschap (geen migratiegegevens).

Let op

 • Verwar doop-, ondertrouw- en begrafenisdatum niet met geboorte-, huwelijks- en overlijdensdatum.
 • Volledigheid van de registers sterk afhankelijk van de persoon die ze optekende.
 • In katholieke doopregisters worden namen vaak in de Latijnse naamval genoteerd (de Latijnse voornaam kan afwijken van de werkelijke roepnaam).
 • Dopen, huwelijken en begrafenissen van katholieken kunnen in protestantse (gereformeerde) registers zijn opgetekend.

Tips

 • Voor het achterhalen van migratiegegevens zijn vooral de huwelijks- en lidmatenregisters van belang.
 • Via het Repertorium DTB kun je nagaan welke kerkelijke registers er van een plaats bewaard zijn gebleven.
 • Noteer steeds de getuigen en ga na bij welke gelegenheden jouw familieleden als getuigen optraden: op die manier krijg je een zicht op de sociale netwerken van je voorouders.

Auteur: Maarten van Bourgondiën