Colofon | ContactEN | FR

Huwelijksakte (Burgerlijke Stand)

Huwelijksakte van Josephus Alphonsus Van Vlierberge en Hortencia Van Haver opgemaakt door de Burgerlijke Stand van Sint-Niklaas, 5 januari 1901 (Rijksarchief Beveren).

Periode

Vanaf 1796 (invoering Burgerlijke Stand)

Bewaarplaats

Burgerlijke Stand (akten jonger dan 100 jaar); stads-, gemeente- of Rijksarchief (akten ouder dan 100 jaar).

Raadplegen

Akten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar via jaarlijkse of tienjaarlijkse tafels; akten jonger dan 100 jaar zijn enkel raadpleegbaar na toestemming van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Gegevens

In een huwelijksakte zijn de naam, voornamen, beroepen, leeftijd, geboorteplaats en -datum en de woonplaats van de aanstaande echtgenoten opgenomen. Daarnaast bevat de akte ook de naam, voornamen, beroepen, leeftijden en woonplaats van de ouders. In de akten is ook informatie over de getuigen te vinden: naam, voornamen, leeftijd en af en toe ook de graad van verwantschap. De akte vermeldt ook of en bij wie er een huwelijkscontract werd opgemaakt en of het echtpaar onder het wettelijk stelsel is gehuwd. In sommige huwelijksakten vind je ook de erkenning van een natuurlijk kind, de wettiging van een niet-erkend kind, informatie over een echtscheiding (datum van echtscheidingsakte in rood in de marge), datum en plaats van de huwelijksafkondigingen, toelatingen van legerinstanties of ouders.

Tips

  • Vroeger huwde men meestal in de gemeente van de bruid.
  • Soms bevat de huwelijksakte bijlagen (huwelijksbijlagen). Deze werden bewaard op de Rechtbank van Eerste Aanleg en werden gedeponeerd in het Rijksarchief. De huwelijksbijlagen kunnen heel interessant zijn omdat ze afschriften bevatten van akten die soms verloren zijn gegaan.
  • Noteer zeker ook de getuigen. Deze zeggen soms (niet altijd!) iets over het sociale netwerk van beide families. Bekijk de aktes voor en na deze van jouw voorouders. Wanneer steeds dezelfde getuigen optreden, gaat het vaak om (semi)professionele getuigen en niet om bekenden van jouw familieleden. In de voorbeeldakte zijn de 2 'schrijvers' De Praeter geen familie.
  • De handtekeningen zijn interessant: ze zeggen iets over de geletterdheid van het koppel, hun ouders en de getuigen en impliciet dus ook iets over de sociale afkomst. Zo blijkt de bruidegom Josephus Alfonsus Van Vlierberge (hulponderwijzer) over een veel mooier handschrift te beschikken dan zijn broer (fabriekwerker) en vader (wever). De hand van de ambtenaar van de burgerlijke stand (Michel De Smedt) en de handen van de semiprofessionele getuigen (de 2 schrijvers De Praeter) zijn eveneens veel geoefender.