Colofon | ContactEN | FR

Hotelregister

Chronologisch logementregister (FelixArchief, 731 # 2366).

Periode

19e en 20e eeuw

Bewaarplaats

Felixarchief, Antwerpen

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar

Gegevens

Eenmaal aangekomen in Antwerpen verbleven de meeste emigranten in afwachting van hun afvaart naar Amerika in logementshuizen. Slechts enkele van hen konden zich een beter onderkomen in een hotel veroorloven. Een beperkt aantal hotelregisters en registers van logementshuizen is bewaard gebleven. Deze registers zijn chronologisch opgesteld en bevatten meestal de volgende gegevens: naam gast, beroep, geboortejaar, geboorteplaats en woonplaats. Af en toe zijn plaats van uitreiking paspoort en de bestemming genoteerd.

Let op

Omdat er zelden alfabetische indices op dit soort registers bestaan is het zeer moeilijk bepaalde gasten terug te vinden, tenzij men de exacte datum en plaats weet van het verblijf van de gezochte personen.

Auteurs: Bram Beelaert en Marie-Charlotte Le Bailly