Colofon | ContactEN | FR

Geboorteakte (Burgerlijke Stand)

Geboorteakte Eugene Jules Onckelinx uit Landen, 20 oktober 1875 (Rijksarchief Leuven).

Periode

Vanaf 1796 (invoering Burgerlijke Stand)

Bewaarplaats

Burgerlijke Stand (akten jonger dan 100 jaar); Stads-, gemeente- of rijksarchief (akten ouder dan 100 jaar).

Raadplegen

Akten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar via jaarlijkse of tienjaarlijkse tafels; akten jonger dan 100 jaar zijn enkel raadpleegbaar na toestemming van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Gegevens

In een geboorteakte zijn de naam, voornamen, het geslacht, de dag, het uur en de plaats van geboorte (en van de aangifte) van het kind terug te vinden. De akte bevat ook het jaar, dag en plaats van geboorte van de vader en de moeder van het kind, evenals hun namen, voornamen en woonplaats. Soms vind je er ook het beroep en de leeftijd van de ouders in terug. De naam, voornamen en woonplaats van de aangever (indien niet de vader) zijn in sommige akten opgenomen.

Let op

  • De aangiftedatum is niet altijd dezelfde als de geboortedatum.
  • Van doodgeboren kinderen bestaan geen geboorteakten. Elk kind dat 180 dagen werd gedragen moet wel aangegeven worden. De akte van vertoning wordt in dat geval in het overlijdensregister ingeschreven.
  • Bij tweelingen krijgt elk kind een eigen akte.
  • Natuurlijke kinderen (moeder = ongehuwd): naam van de vader wordt enkel vermeld wanneer hij het kind erkent, wanneer het kind geboren werd binnen de 300 dagen na de ontbinding van een huwelijk heeft het kind de vroegere echtgenoot als vader, na een huwelijk wordt de juridische vader vaak in de kantlijn vermeld.
  • Wanneer het kind werd geboren tijdens een zeereis wordt de akte van geboorte op de monsterrol bijgeschreven. In de eerste haven waar het schip binnenloopt moet de commandant twee door hem opgestelde geboorteakten neerleggen ofwel bij de consul (buitenland) ofwel bij de waterschout (Belgische haven). Eén akte blijft bij de consul/waterschout, de andere wordt overgemaakt aan de minister van het Verkeerswezen die een afschrift bezorgt aan de burgerlijke stand van de woonplaats van het kind.
  • Bij vondelingen worden de omstandigheden van de vondst opgenomen (kledij, plaats en uur van vondst, etc.)

Tips

  • De handtekeningen onderaan de akte zeggen iets over de geletterdheid van de aangever (vaak de vader) en de getuigen. Ze toont niet alleen of deze personen konden schrijven, maar ook hoe geoefend hun geschrift was. Zo is de handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand (hier Pierre François Rogiers) vaak veel zwieriger dan die van de vader/aangever.
  • Door geboorteakten van verschillende kinderen van één koppel te vergelijken, kan soms een evolutie in het beroepsleven van de vader worden getraceerd. Op die manier kan je nagaan of er sprake was van sociale mobiliteit.