Colofon | ContactEN | FR

Doopakte (parochieregisters)

Doopakte van Joannes Baptist Dost uit Damme, 15 juni 1690 (Rijksarchief Beveren).

Periode

Meestal vanaf begin 17de eeuw. In uitzonderlijke gevallen zijn ook oudere doopregisters bewaard.

Bewaarplaats

Stads- of gemeentearchief en Rijksarchief (microfiche).

Raadplegen

Vrij raadpleegbaar via alfabetische tafels (klappers) die vanaf 1875 werden opgemaakt (meestal op microfiche). Via de gegevens uit de klappers kan je je voorouders terugvinden in de originele parochieregisters. Deze registers zijn eveneens op microfiche te raadplegen.

Gegevens

In een doopakte vind je de doopdatum en de naam en voornamen van het kind en zijn of haar ouders terug. Daarnaast werden ook steeds de namen van de meter(s) en peter(s) opgenomen. Dat was noodzakelijk aangezien het peterschap een geestelijke verwantschap tot stand bracht die als huwelijksbeletsel kon fungeren.

Let op

  • De tafels bevatten vaak fouten en veel kinderen werd als 'illisible' of onbekend (x) in de index opgenomen.
  • In de doopakte vind je enkel de doopdatum en niet de geboortedatum terug.
  • Namen worden vaak in de Latijnse naamval genoteerd. Hier is Joannem Baptistam bijvoorbeeld een accusatief van Joannes Baptist.
  • De volledigheid van de doopregisters was sterk afhankelijk van de persoon van de priester.

Tips

  • Noteer zeker steeds de meters en peters. Hoewel de keuze van de meter of peter deels door traditie werd bepaald, kan ze soms iets onthullen over vriendschapsrelaties of voorkeuren van je voorouders binnen hun sociale (familiale) kring.
  • Bekijk niet enkel de tafels, maar doorblader het volledige register. Dit kost wat tijd, maar laat je toe je familieleden als peters en meters van anderen te traceren.