Colofon | ContactEN | FR

Censusregister (Verenigde Staten en Canada)

Census Kent, Delaware 1940 (National Archives and Records Administration).

Periode

1790-heden

Bewaarplaats

Nationale archieven

Raadplegen

Sinds 1790 wordt om de tien jaar een volkstelling gehouden in de Verenigde Staten. In Canada zijn er sinds 1851 ook om de tien jaar volkstellingen uitgevoerd. De officiële instantie waar de volkstellingen van uitgaan in de Verenigde Staten is het Census Bureau. In Canada was dit tot 1972 het Dominion Bureau of Statistics (thans kortweg Statistics Canada). In de verschillende volkstellingen werden per huishouden doorgaans de volgende gegevens genoteerd: namen en leeftijden gezinsleden, land van geboorte, land van geboorte van ouders, jaar van immigratie, straat, burgerlijke staat, beroepen, vermogen (waarde huis en persoonlijke bezittingen), indien landbouwers welk soort teelt, etc.

Gegevens

Op de volkstellingen in de Verenigde Staten rust een openbaarheidsbeperking van 72 jaar. De volkstellingen in de Verenigde Staten tot en met die van 1940 zijn allemaal op microfilm gepubliceerd. Op de Canadese volkstellingen rust een openbaarheidsbeperking van 92 jaar. Tot en met 1921 zijn deze op microfilm beschikbaar. De meeste microfilms zijn ondertussen op verschillende plaatsen gratis digitaal beschikbaar. Indices op de censusregisters zijn ook op verschillende plekken gratis doorzoekbaar.

Let op

  • Diverse betalende sites laten toe overkoepelend (namelijk in meerdere indices tegelijk) te zoeken naar persoonsfiches in de volkstellingen, maar dergelijke zoekacties leveren ook veel ruis op en de scans van microfilms zijn over het algemeen van mindere kwaliteit. De indices op websites als Ancestry.com en Familysearch.org bevatten redelijk wat fouten.

Tips

Auteurs: Bram Beelaert en Marie-Charlotte Le Bailly